نجف اشرف، ۱۳۴۷_ نامه در بیان حکم شرعی ذبح با دستگاه

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۲۱۷ - ۲۱۸

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به خبرگزاری های خارجی درباره فرار شاه

‏‏الف: خروج شاه از ایران اولین مرحلۀ پایان یافتن سلطۀ جنایت بار پنجاه سالۀ رژیم‏‎ ‎‏پهلوی می باشد، که به دنبال مبارزات قهرمانانۀ ملت ایران صورت گرفته است. من این‏‎ ‎‏پیروزی مرحله ای را به ملت تبریک می گویم و بیانیه ای خطاب به ملت صادر خواهم‏‎ ‎‏کرد.‏

ب: ما بزودی دولت موقت انتقالی را برای اجرای انتخابات مجلس مؤسسان و‏‎ ‎‏تصویب قانون اساسی جدید معرفی می کنیم.‏

ج: بازگشت من به ایران در اولین فرصت مناسب انجام خواهد شد.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۸۱

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با مجله «اشترن» درباره آزادی احزاب در جمهوری اسلامی

اهم بیانات:

نظارت بر قوانین البته به عهدۀ روحانیون است و اتکای روحانیون هم‏‎ ‎‏به ملت است نه به حزبی. و من هم به ملت اتکا دارم و به حزبی وابسته نیستم.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۸۲ - ۴۸۳

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با خبرنگاران خارجی درباره فرار شاه

اهم بیانات:

خروج شاه اولین مرحلۀ پیروزی ملت ماست، و ما مشکلات زیادی در پیش داریم؛ و‏‎ ‎‏ملت ما باید بداند که مجرد رفتن شاه، پیروزی نیست بلکه طلیعۀ پیروزی است.

‏‏دیکتاتوری نظامی وقتش گذشت. اگر چنانچه کسی دست به دیکتاتوری یا کودتای‏‎ ‎‏نظامی بزند خواهد فهمید که موفق به هیچ چیز نخواهد شد و برای خودش و برای کسانی‏‎ ‎‏که مربوط به خودش است ذلت بار خواهد آورد. باید همۀ اشخاصی که می خواهند در‏‎ ‎‏ایران برای منفعت طلبی دست به اعمال ضد مردمی بزنند، باید همه بدانند که وقت اینها‏‎ ‎‏گذشته است. ملت ایران دیگر آن ملت سابق نیست و تبلیغات سوء اثر خود را از دست‏‎ ‎‏داده است.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۸۴ - ۴۸۵

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به ملت ایران (تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری)

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

به اطلاع هموطنان عزیز برسانید که: عکس اینجانب دلیل بر تأیید کسی نبوده؛‏‎ ‎‏چنانچه دلیل بر عدم تأیید هم نمی باشد

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۱۱۸

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه در جنوب کشور (منزلت پاسداری)

اهم بیانات:

شما باید خدا را شکر کنید که این عملیات اسلامی به دست شما اجرا می شود، هر کس‏‎ ‎‏توفیق این عمل را ندارد. امروز صبح بعد از ملاقات با تنی چند از پاسداران به این فکر‏‎ ‎‏افتادم که ای کاش من هم یک پاسدار بودم، اینها چه می کنند و من چه کار. آنها می روند‏‎ ‎‏با دشمن اسلام می جنگند و من در اینجا هستم و نمی توانم. شما قدر خودتان را بدانید.‏‎ ‎‏خداوند به شما عنایت داشته است که شما را مهیا کرده تا قرآن کریم و اسلام عزیز و میهن‏‎ ‎‏اسلامی را حفظ کنید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۹۶ - ۴۹۷

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع (خدمت به اسلام و کشور)

اهم بیانات:هر کاری را که انسان عهده دار شد، مسئول آن کار است. مسئول است در اینکه به‏‎ ‎‏راستی و امانت عمل کند، و مسئول است در اینکه با جدیت و فعالیت عمل کند و با‏‎ ‎‏خلوص برای خدای تبارک و تعالی. شمایی که در ارتش سازمان ایدئولوژی را دارید و‏‎ ‎‏سازمان سیاسی را دارید، الآن مسئول این امر هستید. همۀ جمعیت دنیا احتیاج به تعلیم و‏‎ ‎‏تربیت دارند. هیچ کس نمی تواند ادعا کند که من دیگر احتیاج ندارم به اینکه تعلیم بشوم‏‎ ‎‏و تربیت بشوم. رسول خدا هم تا آخر احتیاج داشت، منتها احتیاج او را خدا رفع می کرد.‏‎ ‎‏ما همه احتیاج داریم. ارتش از آن ارگانهایی هست که احتیاجش بیشتر است به این امور،‏‎ ‎‏و شما که متکفل این امر سیاسی و این امر تبلیغاتی و این امر ایدئولوژی هستید باید بدانید‏‎ ‎‏که مسئولیت بزرگی به عهده تان است و عمل ارزشمندی هم هست

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۳۵ – ۲۴۱

***

. انتهای پیام /*