‏بسیاری از احکام عبادی اسلام منشأ خدمات اجتماعی و سیاسی است. عبادتهای‏‎ ‎‏اسلامی اصولاً توأم با سیاست و تدبیر جامعه است. مثلاً نماز جماعت و اجتماع حج و‏‎ ‎‏جمعه در عین معنویت و آثار اخلاقی و اعتقادی، حائز آثار سیاسی است.

ولایت فقیه ص ۱۳۱

. انتهای پیام /*