پرتال امام خمینی(س): در شروع حرکت های عظیم تاریخی، گاهی حوادث و حرکت های کوچک اثرات و معانی بزرگ پیدا می‏کنند و منشأ سرعت و شتاب بسیار می‏شوند. ماجرای چگونگی شروع و رفع موانع انتشار مصاحبه‏ های امام از آن قبیل است. امام خمینی(س) در طول دوران حضور پرثمر خود در نوفل لوشاتو با انجام ۱۲۱ مصاحبه از طریق رسانه های گروهی صدای بلند مردم انقلابی را به گوش جهانیان رساند و مواضع ضد دیکتاتوری خود را در گفتگوهای مختلف اعلام کرد. در این میان، گفتگو با کرککروفت (استاد دانشگاه «روتکرز» امریکا) خواندنی است. امام خمینی(س) درپاسخ به سوال کرککروفت که پرسید: دولتین فرانسه و امریکا هر دو به شما اخطار کرده ‏اند که از صحبت درباره امور ایران خودداری کنید، و شما را متهم کرده ‏اند که ایران را به خشونت فرا خوانده ‏اید. و شما را تهدید کرده ‏اند که از کشورشان اخراج می‏ کنند اگر شما چنین دعوت ها را ادامه بدهید، ارزیابی شما از این تهدیدها چیست؟ فرمودند: امریکا چنین حقی را ندارد که اخطاریه بدهد و در کار ایران و یا فرانسه دخالت کند. من قصد دارم تا آخرین نفس علیه دیکتاتوری شاه به مبارزاتم ادامه بدهم و یک لحظه هم دست از این کار برنخواهم داشت.

متن کامل این گفتگو را در صحیفه امام، ج‏۵، ص: ۲۹۱ بخوانید

. انتهای پیام /*