پرتال امام خمینی(س): حضور امام خمینی(س) درنوفل لوشاتو از جهت بیان مواضع نهضت اسلامی بسیار موثر بوده و در روند انقلاب تسریع ایجاد کرد. انجام مصاحبه های متعدد با رسانه ها، خبرگزاری ها و شخصیت های علمی و فرهنگی بر دامنه این اثرگذری افزود و زمینه های نزدیکی دیدگاه مبارزان و مردم در داخل کشور را بیش از پیش فراهم کرد. یکی از مصاحبه هایی که از جهاتی با مصاحبه های دیگر امام متفاوت بوده و درباره حوادث و اوضاع آینده ایران است، در هفتم بهمن ماه ۵۷ توسط یک خبرنگار فرانسوی انجام گرفته و مطالب جالبی در این مصاحبه از مصاحبه کننده و مصاحبه شونده مطرح شده که به اختصار از نظر می گذرد؛ برای مطالعه کامل این گفتگو به لینک- صحیفه امام، ج‏۵، ص: ۵۳۸- مراجعه فرمایید:

سؤال: رفتن شما به تأخیر افتاد. تظاهرات دیروز با خشونت کوبیده شد و به نظر می‏رسد که رفتن شاه تعیین‏ کننده نیست. آیا شما در استقرار حقوق اسلامی به تردید افتاده ‏اید؟

جواب: آن طور که ما در نظر داریم باید شاه و رژیم سلطنتی و حکومت منصوب شاه- تمام- بروند؛ و با استقرار حکومت اسلامی وضع تثبیت خواهد شد. آنچه وضع را متزلزل می‏کند دولت و بعضی از ارتشیان دست نشانده اوست. من بارها گفته‏ ام که ارتش با ماست. تمام این خشونت ها از تنی چند فرماندهان است که ناچار با شکست روبه هستند.

سؤال: در محدوده یک جمهوری اسلامی قشون چه خواهد شد؟ آیا کما کان از مدرنترین وسایل برخوردار خواهد شد؟

جواب: البته ما ارتش لازم داریم، و با استقرار جمهوری اسلامی باید ارتش قوی باشد اما به نفع مردم. ارتش باید در خدمت ملت باشد و نه در خدمت اجانب و برای سرکوبی ملت. تا کنون ارتش را طوری انتخاب کرده بودند که کارش سرکوبی ملت بود. تنی چند فرماندهان خائن به سود اجانب عمل می‏کردند؛ اینان که کنار بروند ارتش در خدمت ملت در خواهد آمد و از مدرنترین وسایل برخوردار خواهد بود. البته از وسایل مدرنی که به درد ارتش بخورد نه اینهایی که فعلًا به درد مستشاران امریکایی می‏خورد و بس.

سؤال: چه رفتاری در برابر سرمایه گذاری های فرانسه و قراردادهایی که با فرانسه امضا شده است اتخاذ خواهید کرد؟

جواب: این امور راجع به دولت آینده است. البته قراردادهایی که به نفع ملت باشد محترم [است‏] و آنچه به ضرر ملت باشد ملغی خواهد شد. فکر نکنید که چون من در فرانسه هستم‏ قدمی به نفع فرانسه که به ضرر ملت خودمان باشد بردارم. فرانسه هم مثل سایر کشورهاست. من به مبارزه خود در هر کجا که باشد ادامه می‏دهم؛ فرانسه و جای دیگر ندارد. البته فعلًا از فرانسه- شخصاً- متشکرم.

سوال: چرا پیشنهاد بختیار را درباره دادن امکان انتخاب به ملت- میان جمهوری اسلامی و یک رژیم دیگر- قبول نمی‏ کنید؟

جواب:بختیار غیر قانونی است و ملت با او مخالف است. او از نظر من یک فرد خائن است.

سوال: آیا شما این فرض را مورد بررسی قرار داده ‏اید که خودْ مسئولیت جمهوری اسلامی را بر عهده بگیرید؟ در چه حدود و با چه شرایطی؟

جواب:خیر؛ من مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده نمی‏گیرم. کار من هدایت آنهاست... وقتی این دولت برود اوضاع آرام می‏شود. شخص من مطرح نیست. من از خدا می‏خواهم تا در برابر ملتم به شهادت برسم و در کنار آنها کشته شوم. من بارها گفته‏ ام که من با یک شخص عادی یکی هستم.

سؤال: جمهوری اسلامی، آن طور که شما در نظر دارید، بر پایه چند حزبی خواهد بود؟ و آیا گرایشهای مذهبی دیگر و غیر مسلمان، محترم شمرده خواهد شد؟

جواب: همه احزاب در ایران آزاد خواهند بود مگر آنکه مخالف با مصالح ملت باشد؛ در آن صورت از فعالیت آنها جلوگیری می‏شود. لکن اظهار عقاید آزاد است. اقلیتهای مذهبی نیز همه محترم هستند و حقوق آنان در اسلام و جمهوری اسلامی محفوظ است.

سؤال: شما از حمایتهای خارجی برخوردارید؟

جواب:هیچ حمایتی از ما نشده است. گاهی لفظاً اظهار حمایت شده است لکن حمایت عملی به هیچ وجه وجود ندارد؛ و ما محتاج هیچ حمایتی نیستیم. ملت ایران اراده کرده است تا پیروز شود و حتماً پیروز خواهد شد.

سؤال: آیا شما امشب می‏روید؟ چه خواهید کرد اگر فرودگاه بسته باشد؟ گفته شده از راه دیگری خواهید رفت؛ چه راهی؟

جواب:تا فرودگاه بسته باشد نخواهم رفت؛ و به محض باز شدن، خودم را به هم میهنانم خواهم رساند تا در کنار آنان یا پیروز شوم و یا کشته.

سؤال: بعضی می‏گویند شما غرب را به لرزه درآورده‏ اید. آیا ما غربیها حق داریم از شما بترسیم؟

جواب:اما اینکه می‏گویید غرب به لرزه درآمده، اگر از این لحاظ است که ما مطلب حقی گفته‏ ایم و بدین مناسبت قلب مردم غرب را به لرزه انداخته است، مایه ترس نیست؛ مایه امید است. غرب باید امیدوار باشد که ملتی برای گرفتن حق خود، این چنین قیام کرده است. بله، ممکن است دولتهای غربی که احتمال می‏دهند منافعشان به خطر افتاده است خوف داشته باشند لکن اگر با عدالت رفتار کنند خوفشان بیجاست. ایران هم با آنان به عدالت رفتار خواهد کرد.

سؤال: ما غربیان مادی هستیم؛ بالاخره بر این اساس با ما چگونه رفتار خواهد شد؟

جواب:من متأسفم که شما غربیها معنویات را فدای مادیات کردید و مصالح مادی را بر معنویات مقدم داشتید. همین امر موجب این بدبختیهاست. آنچه بشر را مترقی می‏کند معنویات است. معنویات می‏تواند بشر را سعادتمند کند و آرامش ایجاد کند. مادیات است که بشر را به جان هم انداخته. من توصیه می‏کنم که شما غربیها به معنویات توجه کنید. شما مدعی هستید که مسیحی هستید؛ ببینید سیره حضرت مسیح چه بوده است. سیره حضرت مسیح را روش خود قرار دهید تا سعادت برای شما حاصل شود. ما می‏خواهیم رژیمی ایجاد کنیم که روش حضرت مسیح در آن مورد توجه است.

. انتهای پیام /*