بر دولتها و دست اندرکاران است چه در نسل حاضر‏‎ ‎‏و چه در نسلهای آینده که از متخصصین خود قدردانی کنند‏‎ ‎‏و آنان را با کمکهای مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و‏‎ ‎‏از ورود کالاهای مصرف ساز و خانه برانداز جلوگیری‏‎ ‎‏نمایند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند. ‏

کتاب وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س) صفحه ۴۰

. انتهای پیام /*