مدرسۀ علوی، تهران، ۱۳۵۷_ پیام به آقای محمد صدوقی (سپاسگزاری از مردم استان یزد)

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۹۶

***

مدرسۀ علوی، تهران، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع بازاریان تهران (سلسله پهلوی ـ وحدت کلمه)

اهم بیانات:

ملت وقتی که یک مطلبی را خواست، با مشتِ گره کرده در مقابل همۀ‏‎ ‎‏اینها ایستاد و همه را شکست داد. و من می دانم که بازار تهران مرکز فعالیت سیاسی ـ‏‎ ‎‏اسلامی همیشه بوده است. بازار تهران بود که همیشه باعث می شد که کارهایی که علما‏‎ ‎‏پیشنهاد می کردند، یا کسانی که دلسوز به این مملکت بودند پیشنهاد می کردند، به‏‎ ‎‏پشتیبانی بازار تهران و بازرگانان تهران این امور انجام می شد. و من باید تشکر کنم از همۀ‏‎ ‎‏اصناف و اشخاصی که بازاری هستند، به هر صورتی که هستند،

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۹۷ - ۱۰۰

***

مدرسۀ علوی، تهران، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع همافران (سربازان طاغوت در خدمت اسلام)

اهم بیانات:

درود بر شما که قدر نعمت خدا را دانستید و به دامن قرآن پیوستید. درود بر شما که‏‎ ‎‏ترک کردید حکومت «طاغوت» را و به حکومتِ «الله » پیوستید. من امیدوارم که سایر‏‎ ‎‏اشخاصی که در آن خدمت هستند، آنها هم وظیفۀ خودشان را بفهمند و به ملت بپیوندند.‏‎ ‎‏ما صلاح همۀ شما را می خواهیم. ما می خواهیم که شما آزاد باشید. ما می خواهیم که‏‎ ‎‏مملکت را شما مستقل کنید.

‏‏ ‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۱۰۱ - ۱۰۲

***

مدرسۀ علوی، تهران، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی پزشکان و معلمان (محسنات نهضت)

اهم بیانات:

یکی از محسّنات این نهضت اسلامی این بود که ما قبل از این با این چهره ها مواجه‏‎ ‎‏نبودیم. شما مشغول اعمال خودتان، ما هم مشغول کار خودمان بودیم؛ و اینطور‏‎ ‎‏اجتماعات میسر نبود. نه شما ما را دیده بودید و نه ما شما را، و نه مواجه شده بودیم که‏‎ ‎‏مطالبی که داریم با هم صحبت کنیم. و این نهضت مقدس اسلامی که همۀ قشرها را‏‎ ‎‏فراگرفت، این فرصت را داد و وسایل را مهیا کرد که ما با آقایان مواجه باشیم و بتوانیم‏‎ ‎‏مسائلی را پیش آقایان طرح بکنیم.

‏‏ ‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۱۰۳ - ۱۰۴

***

مدرسۀ علوی، تهران، ۱۳۵۷_ سخنرانی برای جمعی از معلمان (قیام برای خدا)

اهم بیانات:

دنیا یک جزء بسیار کمی است از عالم، دنیا یعنی آن چیز خیلی پست. عالَم مُرکبی‏‎ ‎‏است از ماورای این طبیعت و این طبیعت؛ این طبیعت در آخر مرتبۀ وجود واقع شده‏‎ ‎‏است، پایین تر از همۀ مراتب است. اگر انسان با جهاد برای خدا از این دنیا برود یعنی از‏‎ ‎‏عالم پست به عالم بالا می رود، به عالمی می رود که فوق این عوالم است و اگر شیطانی‏‎ ‎‏باشد، به اسفلِ اسفلین می رود یعنی از این دنیا پست تر، و در جهنم چاه عمیق است، در‏‎ ‎‏چاه عمیق فرو می رود. اینهایی که لشکر شیطان هستند و تَبَع شیطان هستند، دارند پله پله‏‎ ‎‏طرف اسفل السافلین می روند. آنهایی که لشکر خدا هستند و برای خداست، دارند طرف‏‎ ‎‏بالا می روند، هر چه عمل بکنند، عمل آنها، آنها را به بالا می برد و هر چه عملِ این طرف‏‎ ‎‏بکند و شیطانی عمل بکند، عمل آنها، آنها را به پایین می برد.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۱۰۵ – ۱۰۷

***

مدرسۀ علوی، تهران، ۱۳۵۷_ بیانات تشکرآمیز خطاب به افسران نیروی هوائی اصفهان

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۱۰۸

***

مدرسۀ علوی، تهران، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع طبقات مختلف مردم (پشتیبانی از دولت موقت)

من اعلام می کنم که موافقت کردن با این دولتی که ما فراهم آوردیم تکلیف شرعی‏‎ ‎‏همه است و مخالفت کردن بر همه محرّم است. ما اعلام می کنیم که خدمت کردن به این‏‎ ‎‏دولت طاغوتی خدمت به طاغوت است، خدمت به کفر و شرک است. نباید خدمت‏‎ ‎‏بکنید. خدمت به اجانب است. نباید خدمت به اینها بکنید. من از خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏می خواهم که ایران یک ایران آزاد و مستقل باشد.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۱۰۹ - ۱۱۱

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (احتراز نظامیان از ورود در خطوط سیاسی)

اهم بیانات:

‏‏اسلام برای شما و برای همۀ بشر و همۀ توده های عالم تحفه آورده است. تحفۀ‏‎ ‎‏همگانی و برای همه. و در رأس برنامه های اسلامی؛ هدایت است که شما را هدایت کند‏‎ ‎‏به راهی که هم دنیای شما تعمیر بشود و معمور باشد، و هم آخرت شما.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۶۳ - ۶۹

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع فرمانده و پرسنل نیروی هوایی (گرامیداشت روز نیروی هوایی)

اهم بیانات:

دلگرم باشید به اینکه اتکای به خدا دارید و آن کس‏‎ ‎‏که اتکا به خدا دارد منصور است. خداوند وعدۀ نصرت به شما داده است مادامی که شما‏‎ ‎‏هم نصرت خدا را بکنید و نصرت خدا به نصرت دین خدا و نصرت بندگان مؤمن‏‎ ‎‏خداست.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۱۷ - ۱۸

***

جماران، ۱۳۶۱_ پیام تشکر به رئیس جمهورمالدیو (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۹۰

***

جماران، ۱۳۶۱_ حکم عفو جمعی از محکومان به رئیس دیوان عالی کشور

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۹۱

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی و کارکنان هواپیمایی (رمز پیروزی)

اهم بیانات:

 این بوقهای تبلیغاتی که در دنیا بلند است بر ضد شما، بر ضد همه بلند است، به‏‎ ‎‏اینها هیچ وقت اعتنا نکنید. آنها گاهی تحریک می کنند ارتش را «ارتش را دیگر، در‏‎ ‎‏ایران ارتش دیگر کاری به جمهوری اسلامی ندارد» و گاهی از این طرف تحریک‏‎ ‎‏می کنند. اینها شغلشان این است که در هر شکستی که بخورند یک مدتی که اصلاً بروز‏‎ ‎‏نمی دهند شکست را

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۹۲ – ۲۹۷

***

جماران، ۱۳۶۲_ پیام به خانواده های شهدا و ایثارگران (مقام شهید در نزد خداوند)

اهم پیام:

این حیات و این ضیافت را با قلمهای شکسته ای مثل قلم من نمی توان توصیف و‏‎ ‎‏تحلیل کرد، این حیات و این روزی غیر از زندگی در بهشت و روزی در آن است. این‏‎ ‎‏لقاءالله و ضیافة الله می باشد. آیا این همان نیست که برای صاحبان نفس مطمئنه وارد است‏‎ ‎‏فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۳۲۵ – ۳۲۷

***

جماران، ۱۳۶۶_ نامه به آقای خامنه ای در مورد مصوبات شورای عالی پشتیبانی جنگ

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۴۶۷

***

جماران، ۱۳۶۶_ حکم به جانشین نماینده امام درسپاه (ممنوعیت ورود سپاه در مناقشات سیاسی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۴۶۸

***

. انتهای پیام /*