نجف اشرف؛ ۱۳۵۱ _ پیام به انجمن های اسلامی دانشجویان مقیم خارج (دسیسه های رژیم شاه)

اهم پیام:

 حملات علنی و مخفیانۀ دشمنان اسلام و تجاوزکاران بین المللی علیه قرآن مجید و احکام رهایی بخش اسلام از هر سو بشدت ادامه دارد؛ و بسیاری از دولتهای کشورهای اسلامی بر اثر خودباختگی یا مأموریت، مجری نقشه های شوم و خائنانۀ آنان می باشند؛ چه آنهایی که دم از اسلام زده، کنفرانس به اصطلاح اسلامی تشکیل می دهند، و چه آنانی که در کشور اسلامی الغاء مذهب کرده اسلام را از رسمیت می اندازند، همه دانسته یا ندانسته در یک مسیر حرکت می کنند و آن اجرای مقاصد شوم و استعماری دشمنان اسلام است که می خواهند این اوضاع نکبت بار جامعۀ اسلامی ادامه یابد، اسرائیل بر جان و مال و سرزمینهای ملت اسلام مسلط باشد، سیادت و سلطۀ استعمار در دنیای اسلام برای همیشه محفوظ بماند، برنامۀ توسعه طلبانه و ویران کنندۀ صهیونیسم در کشورهای اسلامی به مرحلۀ اجرا درآید، و ملت اسلام و دولتهای کشورهای اسلامی همیشه خوار و ذلیل و اسیر دست تجاوزکاران بین المللی بوده دست تکدی و چشم کمک به استعمارگران جنایت پیشه داشته باشند و روی استقلال، آزادی، آسایش و امنیت نبینند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۴۸۶ - ۴۸۸

***

قم؛ ۱۳۵۷_ نامه به آقای محمد صدوقی یزدی و تشکر از طومار اهالی پشتکوه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۳۷۵

***

قم؛ ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع پیشاهنگان در مورد ادامه نهضت تا تحقق حکومت اسلامی

اهم بیانات:

باید همه هم صدا و همرأی [باشیم] و همبستگی داشته باشیم. بدانیم که رمز پیروزی ما، همین وحدت کلمه و اتکال به خدای متعال بود. کسانی که در بین مردم افتاده اند و تفرقه ایجاد می کنند و کارشکنی می کنند در کار دولت؛ تفرقه ایجاد می کنند؛ اینها بدانند که این خدمت به استعمار است؛ دانسته یا ندانسته. اگر خدای نخواسته دانسته باشد، خیانت است و اگر ندانسته باشد، بدانند و این جهالت را رفع کنند از خودشان. هر روز یک صدایی در نیاورند؛ مردم را متفرق نکنند؛ جناحها را از هم جدا نکنند. باید همۀ ما با هم باشیم؛ همۀ ما هم صدا باشیم؛ همۀ ما یک مقصد داشته باشیم

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۳۷۶ - ۳۷۸

***

جماران؛ ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع کارکنان وزارت امور خارجه و پرسنل هوانیروز (جهل دشمن)

اهم بیانات:

اینها نمی توانند بفهمند و نخواهند توانست فهمید که سربازهای ایران از نظامی و پاسدار و سایر قوای مسلح با ایمان است که دارند پیش می روند. تمام قدرتها یک طرف ایستادند و یک قدرت ایمان هم در مقابل آنها یک طرف و قدرت ایمان بر آنها غلبه کرد و غلبه می کند. اینها جامعه ای که اسلام در او وجود پیدا کرده است و پیاده شده است، این جامعه را ندیدند تا بفهمند.

دولتهای اسلامی بسیاریشان به جای اینکه با اسرائیل جنگ کنند، به جای اینکه دست اتحاد به ایران بدهند که اسرائیل را دفن کنند، اسرائیلی که به همه چیز مسلمین طمع دوخته است، اسرائیلی که برنامه اش این است که از نیل تا فرات مال اوست، این اسرائیلی که مکه و مدینۀ مکرمه را از خودش می داند و می خواهد دست درازی کند، مع الأسف، این حکومتها به او کار ندارند، بلکه می خواهند [به رسمیت] بشناسند او را و همه تبلیغات خودشان را و همۀ همّ و غم خودشان را به اسلام و به حکومت اسلامی ایران متمرکز کرده اند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۱۰۳ - ۱۱۲

***

جماران؛ ۱۳۶۷_ حکم به نخست وزیر (کمک به احداث ساختمان کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۳۲۰

***

. انتهای پیام /*