ترکیه، بورسا؛ ۱۳۴۴_ نامه به آقای سید مرتضی پسندیده (اعلام خبر سلامتی و کسب اطلاع از ایران)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۴۳۶

***

ترکیه، بورسا؛ ۱۳۴۴_ نامه به خانم خدیجه ثقفی (اعلام سلامتی و سفارش به صبر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۴۳۷ 

***

نجف اشرف؛ ۱۳۵۱_ نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۴۲۷

***

نجف اشرف؛ ۱۳۵۱_نامه به آقای سید احمد خمینی (ارسال عیدی برای اعضای خانواده)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۴۲۸

***

نجف اشرف؛ ۱۳۵۲_ نامه به آقای مجتبی حاج آخوند کرمانشاهی (اجتماعات و تبلیغات انحرافی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۶۱۴

***

نجف اشرف؛ ۱۳۵۷_پیام به ملت ایران به مناسبت اربعین شهدای تبریز

اهم پیام:

 ما از این جنایات پی در پی و کشتار وحشیانه ناراحت و در عین حال امید داریم. ناراحتی برای آنکه جوانان رشید روحانی و دانشگاهی و بازاری و سایر طبقات را که امید برای آتیۀ کشور هستند از دست داده ایم و می دهیم؛ و امیدواریم؛ چون می بینیم این جنایات شاهانه و این کشتار وحشیانه نتوانست و نمی تواند نهضت این ملت بیدار بپاخاسته را به سستی گرایاند؛ هر چه جنایت و قتل افزایش یافت ملت در ارادۀ آهنین خود قویتر و مستحکم تر شد.  کشتار بی رحمانۀ قم، ایران را به هیجان در آورد و تبریز عزیز را به قیام همگانی مردانه در قبال ظلم و بیدادگری کشاند، و کشتار دسته جمعی تبریز، ملت غیور ایران را چنان تکان داد که در آستانۀ انفجار است. انفجاری که دست اجانب را به خواست خدای متعال برای همیشه قطع کند؛ انفجاری که انتقام مظلومان را از شاه بگیرد و دودمان سیاهروی پهلوی را برای همیشه از تاریخ ایران محو کند و این ننگ را از صفحۀ آن بزداید. ما کشته دادیم و رنج بردیم لکن هر قطره خون آنها خونهایی را در رگ جوانان غیرتمند ما به جوش آورد و آتشی در دل آنها روشن کرد که به خواست خداوند تعالی خاموش نشود مگر پس از سوزاندن درخت جهنمی استعمار و به آتش کشیدن عمال روسیاه آن.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۳۵۹ - ۳۶۲

***

قم؛ ۱۳۵۸_ پیام به ملت ایران (حضور فعال در انتخابات)

اهم پیام:

 آنچه لازم است تذکر دهم شرکت زنان مبارز و شجاع سراسر ایران در رفراندم است. زنانی که در کنار مردان بلکه جلوتر از آنان در پیروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی داشته اند، توجه داشته باشند که با شرکت فعالانۀ خود، پیروزی ملت ایران را هر چه بیشتر تضمین کنند. شرکت در این امر برای مرد و زن از وظایف ملی و اسلامی است.

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۴۰۸

***

قم؛ ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پاسداران انقلاب اسلامی (سستی ننمودن در استمرار نهضت)

اهم بیانات:

ما تا حالا بعضِ از راه را رفتیم و بسیارْ مشکلات باقی مانده است. شما خودتان را پیروز حساب نکنید، که کسانی که خود را پیروز حساب می کنند سستی می کنند. ما نیمۀ راه هستیم و دشمن در کمین ماست، باید وحدت خودمان را حفظ کنیم، باید با هم همین طور که تا اینجا آمده ایم تا آخر برویم. این نهضت را نگذارید سرد بشود، نگذارید سست بشود. سستی و سردی در امروز، احتمال این را دارد که ما را به شکست ببرد و اگر خدای نخواسته شکستی برای ملت حاصل بشود به نابودی اسلام تمام می شود.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۴۰۹

***

جماران؛ ۱۳۶۵_ سخنرانی در جمع مسئولان نظام (تجلیل و تکریم از شخصیت حضرت علی «ع»)

اهم بیانات:

ما با چه شباهتی می توانیم دعوی کنیم که شیعۀ آن بزرگوار هستیم. اگر متفکرین، نویسنده ها، کسانی که اطلاعات زیاد دارند، ابعاد معنوی و مادی و جهات دیگرش را ملاحظه کنند، بررسی کنند ابعادی که آن بزرگوار داشته است از اوایل سنین تا وقتی که به شهادت رسید و بررسی کنند که ما چطور می توانیم ادعا کنیم که ما شیعۀ این بزرگوار هستیم، باید همه و همۀ کسانی که دعوی تشیع می کنند ـ الاّ معدود قلیلی که در صدر اسلام مثل ائمۀ هدی بودند ـ ما اظهار عجز کنیم که نمی توانیم. من نمی توانم که در این مجلس حتی یک بعد از ابعاد این بزرگوار را ذکر کنم، لکن برای اینکه یک راهی باز بشود برای آن اشخاصی که اطلاعاتشان زیاد است، معارفشان زیاد است و جهات معنویاتشان زیاد است، راهی باز باشد که آنها فکر کنند و درست بررسی بکنند، بررسی او را و بررسی حال ماها را.

مطالعه کنید در حال ائمۀ مسلمین، در حال خود پیغمبر. پیغمبر هم تمام عمرش صرف این شد دیگر، صرف مجاهده شد. آن وقت که مکه بود آن جور مجاهدات می کرد و آن جور خون دل می خورد، وقتی هم مدینه آمد جنگها، آن همه جنگ، بگویید همۀ جنگها دفاعی بوده، و حال آنکه بعضی اش که نبوده، حالا همه دفاعی. ما هم که الان دفاع است، ما اصلاً جنگی نداریم، ما با کی جنگ داریم؟ ما الآن داریم دفاع می کنیم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۲۰ - ۲۷

***

جماران؛ ۱۳۶۶_ حکم به آقای محسن رضایی (انتصاب فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۲۳۶

*** 

. انتهای پیام /*