از حضرت‏‎ ‎‏امام سجاد علیه السلام روایت شده که وقتی وقت وضو می شد، رنگش زرد‏‎ ‎‏می شد. گفته شد این چه حال است که عارض شما می شود وقت وضو‏‎ ‎‏می فرمود: «نمی دانید بین دو دست کی ایستاده ام؟»‏

‏ما نیز اگر قدری تفکّر کنیم، و به قلب محجوب مهجور خود بفهمانیم که‏‎ ‎‏اوقات صلوات اوقات حضور در بارگاه قدس حضرت ذی الجلال است،‏‎ ‎‏اوقاتی است که حق تعالی که مالک الملوک و عظیم مطلق است بندۀ ضعیف‏‎ ‎‏ناچیز را به مناجات خود دعوت فرموده و به دار الکرامۀ خود اذن دخول داده تا‏‎ ‎‏فوز به سعادتهای ابدی و سرور و بهجتهای دائمی پیدا کند، از دخول وقت‏‎ ‎‏صلوة به مقدار معرفت خود بهجت و سرور داشتیم. و اگر قلب استشعار‏‎ ‎‏عظمت و خطر مقام کند به مقدار فهم عظمت، خوف و خشیت حاصل‏‎ ‎‏می شود.

کتاب آداب الصلوة - آداب نماز - ص ۱۱۲

. انتهای پیام /*