هنر در مدرسۀ عشق نشان دهندۀ نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی،‏‎ ‎‏سیاسی، نظامی است. هنر در عرفان اسلامی ترسیمِ روشن عدالت و شرافت و انصاف، و‏‎ ‎‏تجسیم تلخکامی گرسنگانِ مغضوبِ قدرت و پول است.‏

هنر در جایگاه واقعی خود تصویر زالوصفتانی است که از مکیدن خون فرهنگ‏‎ ‎‏اصیل اسلامی، فرهنگ عدالت و صفا، لذت می برند. تنها به هنری باید پرداخت که راه‏‎ ‎‏ستیز با جهانخواران شرق و غرب، و در رأس آنان امریکا و شوروی، را بیاموزد.‏‎ ‎‏هنرمندان ما تنها زمانی می توانند بی دغدغه کوله بار مسئولیت و امانتشان را زمین بگذارند‏‎ ‎‏که مطمئن باشند مردمشان بدون اتکا به غیر، تنها و تنها در چهارچوب مکتبشان، به حیات‏‎ ‎‏جاویدان رسیده اند.‏

صحیفه امام، ج۲۱، ص:۱۴۵

. انتهای پیام /*