ما‏‎ ‎‏هر چه فریاد بزنیم و بخواهیم به دنیا بگوییم که اینها چه می کنند، فایده ای ندارد؛ چون‏‎ ‎‏مظلوم هستیم و نمی خواهیم زیر بار کسی برویم، باید این فشارها را هم تحمل کنیم، ولی‏‎ ‎‏چون برای خدا کار می کنیم دیگر چه باک! هر چه می خواهند علیه ما تبلیغات کنند و هر‏‎ ‎‏چه می خواهند ما را بد جلوه دهند. امیرالمؤمنین علی، علیه السلام، فرمودند تمام عالم‏‎ ‎‏اگر پشت به من کنند، من ابا ندارم. پس وقتی کار برای خدا باشد دیگر چه باک.

«صحیفه امام، جلد ۱۵، صفحه ۴۹۷»


. انتهای پیام /*