‏من از سپاه راضی هستم، و به هیچ وجه نظرم از شما برنمی گردد. اگر سپاه نبود، کشور‏‎ ‎‏هم نبود. من سپاه پاسداران را بسیار عزیز و گرامی می دارم. چشم من به شماست. شما‏‎ ‎‏هیچ سابقه ای جز سابقۀ اسلامی ندارید. سلام مرا به همه برسانید. من از همۀ شما‏‎ ‎‏متشکرم. من به همه دعا می کنم. 

صحیفه امام، ج۹، ص:۳۱۴

. انتهای پیام /*