قم؛ ۱۳۴۲_ بیانات خطاب به آقای علی نخعی (رد سازش با دولت علم)

اهم بیانات:

مادامی که این دولت عَلم مصدر کار است، داخل هیچ قسم مذاکرۀ صلح و مصالحه ای نخواهیم شد؛ زیرا این دولت به ترتیبی با اهل علم معامله کرده است، که تماس سران حوزۀ علمیه همراه او انتحار روحانیت است؛ و تا آنجا که اختیار روحانیت با ماست، تن به چنین صلح و اصلاحی خواهیم داد؛ و دلیلی هم محض اصلاح حاضر نمی بینیم. مگر ما چه کرده بودیم که مستحق قلع و قمع علیل النفسهایی امثال ایشان باشیم؟

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۱۹۲ - ۱۹۴

***

قم؛ ۱۳۵۸_ پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران (شأن کار و کارگر و سازندگی کشور)

اهم پیام:

اگر کشوری رو به رشد برود، با دست شما کارگران عزیز رو به رشد می رود و اگر کشوری رو به انحطاط برود، باز هم با شماست که رو به انحطاط می رود؛ با کار نکردن یا کم کار کردن یا علاقه به کار نداشتن است که رو به انحطاط می رود. کشور امروز از شماست، از کارگران است، کشور مال شماست.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۱۷۱ - ۱۷۶

***

قم؛ ۱۳۵۸_ پیام به ملت ایران (شخصیت و منزلت علمی آقای مرتضی مطهری)

اهم پیام:

تسلیت در شهادت شخصیتی که عمر شریف و ارزندۀ خود را در راه اهداف مقدس اسلام صرف کرد و با کجرویها و انحرافات مبارزۀ سرسختانه کرد، تسلیت در شهادت مردی که در اسلام شناسی و فنون مختلفۀ اسلام و قرآن کریم کم نظیر بود. من فرزند بسیار عزیزی را از دست دادم و در سوگ او نشستم که از شخصیتهایی بود که حاصل عمرم محسوب می شد. در اسلام عزیز با شهادت این فرزند برومند و عالِم جاودان ثُلمه ای وارد شد که هیچ چیز جایگزین آن نیست. و تبریک در داشتن این شخصیتهای فداکار که در زندگی و پس از آن با جلوۀ خود نورافشانی کرده و می کنند. من در تربیت چنین فرزندانی که با شعاع فروزان خود مردگان را حیات می بخشند و به ظلمتها نور می افشانند، به اسلام بزرگ، مربی انسانها و به امت اسلامی تبریک می گویم. من گرچه فرزند عزیزی را که پارۀ تنم بود از دست دادم لکن مفتخرم که چنین فرزندان فداکاری در اسلام وجود داشت و دارد. مطهری که در طهارت روح و قوّت ایمان و قدرت بیان کم نظیر بود، رفت و به ملأ اعلی پیوست

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۱۷۸ - ۱۷۹

***

قم؛ ۱۳۵۸_ پیام تشکر به رئیس جمهور بنگلادش (تبریک پیروزی انقلاب)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۱۸۰

***

تهران، شمیران، دربند؛ ۱۳۵۹_ تلگراف تشکر به آقای مرعشی نجفی (پاسخ تلگراف تسلیت)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۲۶۶

***

جماران؛ ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کار و کارگران (اهمیت کار و کارگر)

اهم بیانات:

 امروز ارزش کار شما به همان اندازه است که دنیا پیشرفت کرده؛ همان معنایی که در دنیا، پیشرفتهایی که در دنیا شده است و اگر کارگر به آن طوری که باید کارکند، کار نکند، وابستگیهایی که در یک کشوری، در یک محیطی می شود، غیر از آن وابستگیهایی است که در سنین سابق، در قرون سابق بوده، در زمان رسول الله بوده است. امروز شما با کار خودتان می توانید که یک ارزشی ایجاد کنید که اصلش آن وقت مطرح نبوده است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۲۳۲ - ۲۴۲

***

. انتهای پیام /*