اگر می بینید در دنیا جنگ و جدال است و در بین شما هم ـ خدای نخواسته ـ نمونه اش‏‎ ‎‏هست، بدانید که در این ضیافت وارد نشدید، ماه رمضان را ادراک نکردید. اقبال کرده‏‎ ‎‏است به شما ماه رمضان:

 ‏اَقْبَلَ عَلیکُمْ شَهْرُ الله

اما شما او را ردش کردید، پس زدید.‏

صحیفه امام، ج۲۱، ص:۴۶

. انتهای پیام /*