قم، ۱۳۴۳_ نامه تشکر به آقای میلانی (اوضاع کشور پس از قیام ۱۵ خرداد)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۳۲۶ - ۳۲۷

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان (عدم طرح مسائل فرعی)

اهم بیانات:

شما خودتان ـ بدون اینکه کسی به شما فشاری بیاورد‏‎ ‎‏ـ در رفراندم رأی دادید. خودتان رأی دادید. یعنی مردم کوچک و بزرگ ـ اینکه وقت‏‎ ‎‏انتخابش بود ـ زن و مرد، مریضها از مریضخانه ها، همۀ اینها با شور و اشتیاق رفتند رأی‏‎ ‎‏دادند. هیچ کس به آنها فشاری نیاورد، و یک سرنیزه ای تو کار نبود؛ قدرت ایمان بود.‏‎ ‎‏ایمان داشتند به اینکه حکومت اسلامی خوب است. این ایمان مردم را پای صندوقها برد.‏‎

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۲۹۵ - ۳۰۰

***

قم، ۱۳۵۸_ بیانات خطاب به اعضای جامعه معلولین (انسان های سعادتمند)

اهم بیانات:

‏‏وَالْعَصْرِ إنَّ الإِنسانَ لَفِی خُسرٍ اِلاَّ الَّذینَ امَنُوا و عَمِلوا الصالِحاتِ و تَوَاصَوا بِالْحَقِّ و تَوَاصَوا بِالصَّبرِ.‏‎ همۀ‏‎ ‎‏انسانها در خسرانند مگر آن طایفه ای که مؤمن باشند و عمل صالح داشته باشند و مردم را،‏‎ ‎‏ملت را، به صبر دعوت کنند و به حق دعوت کنند. در این استثنا، این نیست که، مگر کسی‏‎ ‎‏چشمش این نباشد یا مگر کسی دستش؛ نه، همه در خُسْرند، ‏‏اِلاّ الَّذینَ امَنُوا‏‏. اصلاً در اسلام‏‎ ‎‏جسم مطرح نیست، بدن مطرح نیست؛ روح مطرح است، ایمان مطرح است

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۳۰۱ - ۳۰۲

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کارگران کوره پزخانه های تهران و حومه (توطئه های گروهک ها)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۳۰۳ - ۳۰۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اعضای هیأت بازرگانان ایرانی (خیانت حقوق بشر ـ مستضعفان)

اهم بیانات:

۱۵ خرداد به طوری که گفته اند ـ من‏‎ ‎‏در حبس بودم، لکن آنطوری که برای من بعد از بیرون آمدن گفتند ـ قریب پانزده هزار‏‎ ‎‏نفر را آنها کشتند.

امریکا باید اظهار تأسف بکند؛ برای اینکه محمدرضا یک نوکر بسیار خوبی‏‎ ‎‏برای امریکا بود که همۀ منافع ما را به کام امریکا کرد! ایران را فقیر کرد و همه را داد به‏‎ ‎‏امریکا و به رفقای آن. آن البته باید اظهار تأسف بکند. البته باید اسرائیل اظهار تأسف‏‎ ‎‏بکند از مرگ «القانیان»؛ برای اینکه القانیان، یک مردی که اینقدر جنایت کرده در اینجا و‏‎ ‎‏اینقدر خیانت کرده و اموال این ملت را به اسرائیل داده، آن البته باید اظهار تأسف بکند!‏‎ ‎‏لکن باید واقعیت را ببینیم چیست. آیا واقعیت این است که ما داریم حقوق بشر را ضایع‏ ‎‏می کنیم؟‏

همان جا در خارج نشسته اند و مزد می گیرند و قلم را برداشتند و‏‎ ‎‏همین طور دارند چیز می نویسند، به عنوان «حقوق بشر»! اینها اشخاصی هستند که‏‎ ‎‏می خواهند حقوق بشر پایمال بشود؛ نه اینکه می خواهند حقوق بشر را استفاده کنند و‏‎ ‎‏بگویند حقوق بشر. اینها، ‏‏[‏‏برای‏‏]‏‏ جوانهای ما ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ این همه کشته شدند، این همه زجر‏‎ ‎‏دیدند، برایشان هیچ حق قائل نیستند؛ اینها را انسان می گویند نیستند! اینها ما را بشر ـ مثل‏‎ ‎‏اینکه ـ نمی دانند!

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۳۰۶ - ۳۱۹

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع گروهی از کارکنان روزنامه کیهان (مطبوعات و عملکردها)

اهم بیانات:

آزادی قلم و آزادی بیان معنایش این نیست که‏‎ ‎‏کسی بر ضد مصلحت کشور قلمش آزاد است که بنویسد، برخلاف انقلابی که مردم‏‎ ‎‏پایش خون داده اند بنویسد. همچو آزادی صحیح نیست. قلم آزاد است که مسائل را‏‎ ‎‏بنویسد؛ لکن نه اینکه توطئه بر ضد انقلاب بکند. بیان آزاد است که مطالبی اگر دارد‏‎ ‎‏بنویسد؛ آن هم مطالبی که به او داده می شود. از همۀ اشخاص بنویسد، بدون توطئه.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۳۲۰ - ۳۲۲

***

جماران، ۱۳۶۳_ پیام به ملت ایران (جایگاه رفیع شورای نگهبان و خطر تضعیف آن)

اهم پیام:

تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری‏‎ ‎‏خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد‏‎ ‎‏می شود و در آخر، رژیمی را ساقط می نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام‏‎ ‎‏و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقۀ شخصی مان باشد احترام‏‎ ‎‏بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت ها و ابرقدرت هاست وفادار باشیم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۴۳۱ - ۴۳۲

***

جماران، ۱۳۶۳_ سخنرانی در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی (بیان مشکلات اقتصادی)

اهم بیانات:

کشاورزان در هر کشوری که مثل کشور ما‏‎ ‎‏باشد، اصل در امور هستند. کشور ایران کشور کشاورزی است؛ زمین زیاد دارد، آب زیاد‏‎ ‎‏دارد و افراد هم زیاد، ما اگر چنانچه از حیث کشاورزی خودکفا نشویم و دستمان پیش‏‎ ‎‏قدرتهای دیگر دراز بشود و به عبارت دیگر گدایی کنیم، از آنها یا فرض کنید که پول هم‏‎ ‎‏بدهیم به آنها، لکن وابسته ایم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۴۳۳ - ۴۳۸

***

جماران، ۱۳۶۴_ حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۲۶۲

***

جماران، ۱۳۶۴_ حکم انتصاب آقای محمد عبایی خراسانی به سمت نماینده امام در دفتر تبلیغات قم

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۲۶۳

***

جماران، ۱۳۶۸_ نامه تشکر به رئیس جمهور گامبیا (تبریک عید سعید فطر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۳۸۸

***

. انتهای پیام /*