نجف اشرف، ۱۳۵۰_ نامه به آقای سید احمد خمینی (وجوه شرعی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۳۵۳

***

نجف اشرف، ۱۳۵۷_ نامه از نجف و مواظبت از آقای پسندیده

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۳۹۹

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پرسنل مخابرات (نقش پهلوی در انحطاط فکری ـ رسالت مادری)

اهم بیانات:

در این پنجاه و چند سال اینها کوشش کردند که خائن درست کنند. و زیاد درست‏‎ ‎‏کردند همینهایی که همراه خود او فرار کردند؛ و در رأسش خود رضاخان و‏‎ ‎‏محمدرضاخان بود. رضاخان یکجور خیانت کرد؛ محمدرضاخان بدتر از او. اینها از آدم‏‎ ‎‏می ترسند. یک آدم ممکن است که مسیر اینها را تغییر بدهد. از این جهت می خواهند که‏‎ ‎‏آدم پیدا نشود. در مقابل اینها، انبیا آمدند آدم درست کنند. اصل شغل انبیا غیر از این‏‎ ‎‏نیست که آدم سازی است. تمام نبوتها، تمام کتابهای آسمانی، برای این آمده است که‏‎ ‎‏آدم درست کند؛ انسان درست کند؛ انسان با فضیلت.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۴۴۱ - ۴۴۸

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اهالی تبریز و پرسنل شهربانی (جنایت پهلوی و گروهک ها)

اهم بیانات:

ملت ما رنجهایی کشیده است که تاریخ سراغ ندارد. من از اول‏‎ ‎‏کودتای رضاخان شاهد مسائل بودم، و شاید بین شما کمی باشند که آن زمان را یاد داشته‏‎ ‎‏باشند. من رنجهایی که به این ملت از دست ناپاک این مرد وارد شد و اهانتهایی که به‏‎ ‎‏مقدسات ملت و اسلام وارد شد و ظلمهایی که بخصوص ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ بانوان محترمۀ ما وارد شد،‏‎ ‎‏همه را شاهد بودم؛ می دیدم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۴۴۹ - ۴۵۱

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع عشایر کرمانشاه (مسأله حق و اهل حق)

اهم بیانات:

امیدوارم که ما همه اهل حق باشیم. رژیمهای فاسد با حق مخالف بودند؛ پس با اهل‏‎ ‎‏حق هم باید مخالف باشند. آنها کوشش می کردند که حق تحقق پیدا نکند. آنها از اهل‏‎ ‎‏حق می ترسند و می ترسیدند. اگر ما اهل حق باشیم و اگر ملت ما اهل حق باشند،‏‎ ‎‏نمی گذارند که رژیمهای فاسد هر کاری می خواهند بکنند، و مانع می شوند از اینکه‏‎ ‎‏اجانب در مملکتشان حکمفرمایی کنند. من امیدوارم که همۀ ما اهل حق باشیم؛ و همه به‏‎ ‎‏قرآن کریم و اسلام سر به پیش بیاوریم؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۴۵۲ - ۴۵۳

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز (خطر روشنفکر مآبها)

اهم بیانات:

همان طور که دولتها گاهی برنامۀ طویل المدت و برنامۀ قصیرالمدت دارند، الآن‏‎ ‎‏ملت ما باید یک برنامۀ طویل المدت و یک برنامۀ عاجلِ قلیل المدت داشته باشند.‏‎ ‎‏برنامۀ قلیل المدت این است که این انقلاب را و این نهضت را کوشش کنند که محفوظ‏‎ ‎‏باشد. این انقلاب اگر محفوظ نباشد و اگر خدای نخواسته نهضت ما نتواند با وحدت‏‎ ‎‏کلمه به پیش برود، همین اشکالاتی که شما اشاره کردید ممکن است که پیش بیاید؛ و‏‎ ‎‏دستهایی که در کار است برای اینکه نگذارند این نهضت به ثمر برسد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۴۵۴ – ۴۶۵

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع بانوان جهاد دانشگاهی اصفهان (نقش بانوان در صحنه های مختلف)

اهم بیانات:

‎‏بانوان ایران در این نهضت و انقلاب سهم بیشتری از مردان دارند و امروز هم که در پشت‏‎ ‎‏جبهه ها مشغول فعالیت هستند، سهم آنها بیشتر از دیگران است و در تربیتی که اشتغال‏‎ ‎‏دارند، چه تربیت کودکانشان و چه تربیت خردسالانشان و چه تربیتهایی که در کلاسها و‏‎ ‎‏جاهای دیگر مجالس دارند، باز سهم بزرگی در این انقلاب دارند. عواطفی که در بانوان‏‎ ‎‏هست مخصوص خودشان است؛ در مردها این عواطف نیست و لهذا، آن چیزی که در‏‎ ‎‏پشت جبهه از روی عواطف از بانوان صادر می شود، بیشتر و بالاتر و ارزنده تر است از آن‏‎ ‎‏چیزی که از مردها صادر می شود. به موجب عواطفی که بانوان دارند، آنها برای جبهه ها‏‎ ‎‏کارهای بسیار مفید انجام داده اند و انجام می دهند و از همه مهمتر اینکه بانوان بعد از‏‎ ‎‏انقلاب با تمام کوشش و حفظ عفت و حفظ جهات اسلامی همقدم، بلکه پیشقدم در‏‎ ‎‏امور کشور بوده اند و برخلاف آنچه که در رژیم سابق با برنامه ریزی از طرف چپاولگران‏‎ ‎‏جهان می خواستند به سر بانوان ما بیاورند و فاجعه ها را چند برابر کنند و بحمدالله ، موفق‏‎ ‎‏نشدند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۳۵۵ - ۳۵۶

***

جماران، ۱۳۶۱_ نامه به آقای عباس واعظ طبسی (موافقت با بازسازی هویزه با هزینه آستان قدس)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۲۵۶

***

جماران، ۱۳۶۲_ حکم به شورای عالی قضایی (موافقت با تشکیل «ستاد اصلاح امور زندان ها»)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۴۵۰

***

. انتهای پیام /*