فطر، روزی است که خداوند تعالی برای مسلمین عید قرار داده تا با اجتماع خود در‏‎ ‎‏نماز و خطابه های مناسب با هر عصر، راه و روش خود را در مقابل اسلام و مقابل دشمنان‏‎ ‎‏خونخوار آن بیابند؛ گر چه اکنون با تبلیغات مضره، جمعه و جماعت خاصیت خود را از‏‎ ‎‏دست داده و برای مسلمین در وضع حاضر عیدی نمانده است.‏

صحیفه امام، ج۳، ص ۱۷۰

. انتهای پیام /*