پیام
افشای جنایات هیأت حاکمۀ ایران
پیام به عموم مسلمین و دانشجویان (افشای وضع کشور)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 4 م‍ه‍ر ‭1355

زمان (قمری) : 1 ش‍وال‌ ‭1396

مکان: نجف

شماره صفحه : 170

موضوع : افشای جنایات هیأت حاکمۀ ایران

زبان اثر : فارسی

مناسبت : عید سعید فطر

مخاطب : عموم مسلمین و دانشجویان داخل و خارج کشور

پیام به عموم مسلمین و دانشجویان (افشای وضع کشور)

پیام

‏زمان: 4 مهر 1355 / 1 شوال 1396‏‎[1]‎

‏مکان:  نجف ‏

‏موضوع: افشای جنایات هیأت حاکمۀ ایران‏

‏مناسبت: عید سعید فطر‏

‏مخاطب: عموم مسلمین و دانشجویان داخل و خارج کشور‏

‎ ‎‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‎ ‎‏شهر شوال 96‏

‏     عید سعید فطر را به عموم مسلمین و دانشجویان داخل و خارج کشور و عموم جوانان‏‎ ‎‏مسلمان ـ ایدهم الله تعالی ـ تبریک می گویم. مبارک باد بر شما افراد روشنفکر و متدین که‏‎ ‎‏در راه اهداف شریفۀ اسلام، که ضامن رفاه عموم و تأمین معنویات و مادیات بشر است،‏‎ ‎‏فداکاری می کنید. مبارک باد بر مسلمانانی که در راه دفاع از احکام اسلام و ممالک‏‎ ‎‏مسلمین و رهایی از یوغ استعمار و عمال خبیث آن، به حبس و تبعید و شکنجه و قتل تن‏‎ ‎‏می دهند و برای قطع ایادی ظلم با هر محرومیتی می سازند.‏

‏     فطر، روزی است که خداوند تعالی برای مسلمین عید قرار داده تا با اجتماع خود در‏‎ ‎‏نماز و خطابه های مناسب با هر عصر، راه و روش خود را در مقابل اسلام و مقابل دشمنان‏‎ ‎‏خونخوار آن بیابند؛ گر چه اکنون با تبلیغات مضره، جمعه و جماعت خاصیت خود را از‏‎ ‎‏دست داده و برای مسلمین در وضع حاضر عیدی نمانده است.‏

‏     در هر قطری از ممالک مسلمین فتنه ها به دست عمال اجانب برپا است؛ فتنه هایی که با‏‎ ‎‏اساس اسلام و استقلال ممالک مخالف است. ایران مرکز تاخت و تاز اجانب خصوصاً‏‎ ‎‏امریکا و ایادی خبیثۀ آن است، و بازیگران و کارشناسان خارجی هر روز نغمه ساز‏

‏می کنند برای تضعیف ملت و اسلام عزیز؛ نغمه های شومی که هستی کشور را پس از‏‎ ‎‏چندی ساقط می کند. مخازن بزرگ این کشور زرخیز در مقابل مشتی اسلحه که برای‏‎ ‎‏ایران هیچ مصرف ندارد و طریق به کار بردن آن را نمی دانند از دست می رود. اخیراً شاه‏‎ ‎‏ـ این آلت فعل ـ زمزمۀ خرید سه مقابل آنچه تاکنون خریده اند کرده و با این ترتیب،‏‎ ‎‏ایران در مقابل آهنپاره هایی بی مصرف، از هستی ساقط و پس از چندی مردم با فقر و‏‎ ‎‏فلاکت بیش از پیش دست به گریبان می شوند.‏

‏     کارشناسان که می خواهند مخازن ما را بی مانع به غارت ببرند، برای تضعیف اسلام و‏‎ ‎‏محو اسم آن، نغمۀ شوم تغییر مبدأ تاریخ را ساز کردند. این تغییر از جنایات بزرگی است‏‎ ‎‏که در این عصر به دست این دودمان کثیف واقع شد. بر عموم ملت است که با استعمال‏‎ ‎‏این تاریخ جنایتکار مخالفت کنند؛ و چون این تغییر: هَتْک اسلام و مقدمۀ محو اسم آن‏‎ ‎‏است ـ خدای نخواسته ـ استعمال آن بر عموم حرام و پشتیبانی از ستمکار و ظالم و‏‎ ‎‏مخالفت با اسلام عدالتخواه است.‏

‏     مردم باید الزاماً برای دودمان چنین جنایتکاران و پنجاه سال خیانت آنها یک سال‏‎ ‎‏جشن بگیرند؛ گر چه این نغمۀ نامیمون هم با فضاحت روبه رو شد و جز عمال خودشان‏‎ ‎‏کسی شرکت نکرد و جز با سرنیزه، کسی روی خوش نشان نداد. مدرسۀ فیضیه و‏‎ ‎‏دارالشفاء پایگاه فقه اسلامی و مرکز احرار و جوانان فداکار، غصب و در حال تعطیل باقی‏‎ ‎‏است. در مقابل، به مراکز فساد و فحشا هر چه بیشتر دامن زده می شود تا جوانان ما را به‏‎ ‎‏تباهی کشند و رشد معنوی نکنند و در مقابل خواست اجانب پایدار نباشند.‏

‏     من با کمال تأسف از وضع ایران، به شما دانشجویان داخل و خارج امیدوارم؛ امید‏‎ ‎‏روزی که کشور از لوث وجود اجانب و عمال آنها پاک شود. شما ای جوانان عزیز! یأس‏‎ ‎‏به خود راه ندهید، حق پیروز است. این است شمه ای از وضع ایران. بسیار‏‏[‏‏ی‏‎ ‎‏]‏‏دیگر از‏‎ ‎‏ممالک مسلمین نیز گرفتاریهای بی حد دارند؛ آن لبنان که به مشتی خاک تبدیل شده‏‎ ‎‏است، چه خساراتی جانی و مالی که به مسلمین و خصوص شیعیان وارد نشده است؛‏‎ ‎‏اجانب و عمال خائن آنها به جنگهای خانمانسوز دامن می زنند و مردم را از هستی ساقط‏

‏کرده اند؛ و آن حال فلسطین و گرفتاریهای روزافزون آنجا. آنچه مورد کمال تأسف‏‎ ‎‏است، عدم رشد حکومتها و سران قوم است که با دست اجانب به مخالفت با هم‏‎ ‎‏برمی خیزند.‏

‏     اکنون بر شما جوانان روشنفکر و دانشمند است که از اوضاع عبرت بگیرید و بر‏‎ ‎‏اجتماع خود افزایش دهید و از مخالفتهای بی اساس احتراز کنید، و مکتبهای بی اساس‏‎ ‎‏دیگران را کنار گذاشته، به مکتب مترقی اسلام روآورید، و در راه حق و محو باطل دست‏‎ ‎‏به دست هم دهید، و مردم را از اهداف پاک اسلام با خبر کنید، و از جنایات و خیانات‏‎ ‎‏عمال اجانب پرده بردارید؛ و از خداوند متعال استمداد کنید، «اِنَّهُ وَلِیُّ التَّوْفیق». از‏‎ ‎‏خداوند تعالی تجدید مجد اسلام و مبارکی عید سعید مسلمین را خواستارم. والسلام‏‎ ‎‏علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ در صحیفۀ نور دورۀ 22 جلدی، ج1، ص 223، تاریخ آبان 55 و در صحیفۀ نور (دورۀ جدید)، ج 1،  ص 372، تاریخ مهر 55 درج گردیده است.