پیام
پیام به ملت ایران درباره کشتار وحشیانه رژیم در اصفهان و شیراز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 م‍رداد ‭1357

زمان (قمری) : 8 رم‍ض‍ان‌ ‭1398

مکان: نجف

شماره صفحه : 441

زبان اثر : فارسی

مناسبت : کشتار وحشیانۀ رژیم در اصفهان و شیراز

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران درباره کشتار وحشیانه رژیم در اصفهان و شیراز

پیام

‏زمان: 22 مرداد 1357 / 8 رمضان 1398‏

‏مکان:  نجف ‏

‏مناسبت: کشتار وحشیانۀ رژیم در اصفهان و شیراز‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     گزارشات رسیده از ایران مبنی بر قتل عامهای مکرر در شهرهای مذهبی اصفهان و‏‎ ‎‏شیراز و ... نمونۀ دیگری است از جنایات بی حد شاه. گفته می شود شاه در یکی از‏‎ ‎‏مصاحباتش ـ که از نشر آن جلوگیری شده ـ گفته است: «در صورتی که من رفتنی باشم‏‎ ‎‏ایران را با خاک یکسان می سازم و می روم». جنایات اخیر نشان داده است که او مشغول‏‎ ‎‏پیاده کردن نقشۀ خویش است. مردم مسلمان ایران تمام بدبختیهای خود و کشور خود را‏‎ ‎‏از شاه می دانند و دست از مقاومت نخواهند کشید تا پیروز شوند و استقلال و آزادی خود‏‎ ‎‏را به دست بیاورند. ملت باید بداند که آزادیخواهان جهان به آسانی به آزادی دست‏‎ ‎‏نیافته اند. پیغمبر بزرگ اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ با آن زحمات و رنجهای طاقت فرسا‏‎ ‎‏در راه هدف از جهاد با ستمکاران تا آخر عمر دست نکشید. امیرالمؤمنین عمر خود را در‏‎ ‎‏پیکار با ستمکاران که خود را مسلمان معرفی می کردند به سر برد. دفاع از حق و اسلام، از‏‎ ‎‏بزرگترین عبادات است. بگذار عبادتگاههای ما را در این شهر مبارک به خون بکشند و‏‎ ‎‏ببندند، که مسلمین با عبادت بزرگتر، ماه شریف را می گذرانند.‏

‏     به دنبال گزارشات رسیده، بیانیۀ علمای اعلام شیراز ـ دامت برکاتهم ـ عدد کشتگان را‏‎ ‎‏به دهها و مجروحین را به صدها نفر اعلام می دارد. مأمورین شاه به مسجد ریخته و به قتل‏‎ ‎‏و جرح مردم بی دفاع پرداخته و مسجد را به آتش کشیده اند؛ همچنان کشتار بی رحمانۀ‏‎ ‎‏اصفهان به دنبال حیله و دروغ و افترا موجب تأثر و تأسف بسیار است. اکنون اهالی‏‎ ‎‏اصفهان به اسم حکومت نظامی بدون مجوز قانونی در زیر چکمۀ خونخواران شاه از‏‎ ‎‏اجتماعات دینی ممنوعند و حق اظهار نظر ندارند و از آزادی اعطایی برخوردارند!‏


‏     ارتش ایران و صاحب منصبان محترم بدانند که جنایات و قتل عامهایی که شاه بر آنان‏‎ ‎‏تحمیل می کند حاصلی جز بدنامی و ننگ برای آنان ندارد. افسران ارتش و شهربانی و‏‎ ‎‏ژاندارمری ایران تا چه زمان اجباراً و بدون هیچ گونه اختیار، به برادرکشی توسط یک‏‎ ‎‏عده مأمور ناآگاه ادامه می دهند؟ آخر برای حفظ چه کسی؟ شخصی که به اسلام و‏‎ ‎‏ناموس و آزادی شما ضربات پیاپی وارد می کند؟ شخصی که شما را در جهان از‏‎ ‎‏بی حیثیت ترین مأمورانی که فقط به خاطر داشتن حقوق گزاف به هر عمل زشتی دست‏‎ ‎‏می زنند، معرفی کرده است؟ آیا هر روز کشتار و ضرب و جرح، آن هم به دست شما و یا‏‎ ‎‏کسانی که شما هیچ گونه حق اعتراضی به آنان نداشته باشید، با انسانیت سازگار است؟‏

‏     شما به عذر مأموریت، برادران دینی خود را به گلوله می بندید که مسئولیت آن علاوه‏‎ ‎‏بر شاه با خود شما است، باید به حکم خداوند از فرمان ستمگران که شما را به قتل و ظلم‏‎ ‎‏امر می کنند سرپیچی کنید، و با کشتن برادران خود، جهنم دنیا و آخرت را برای خود‏‎ ‎‏نخرید و نالۀ مادران و پدران داغدار و جوان از دست داده را با گوش دل بشنوید، اینان‏‎ ‎‏مادران خود شما هستند. آیا فکر کرده اید که با گلولۀ خود حداقل یک خانوادۀ بزرگ را‏‎ ‎‏در درد و رنج بی حد قرار می دهید؟ اگر تا به حال هم دست به چنین اعمالی زده اید هر چه‏‎ ‎‏زودتر توبه کنید و خود را در صفوف لشکر حق قرار دهید؛ مطمئن باشید که پیروزی دنیا‏‎ ‎‏و آخرت از آن شما خواهد بود. شما ای صاحب منصبان مسلمان و آزادۀ ارتش ایران!‏‎ ‎‏دیْن خود را به اسلام و مسلمین ادا نمایید و بیش از این تن به ذلت ندهید.‏

‏     باید تمام جناحهای اسلامی از علمای اعلام و خطبای محترم و طلاب و دانشجویان و‏‎ ‎‏جوانان، فرزندان عزیزم و بازرگانان محترم و کارگران و دهقانان شریف و بیدار و تمام‏‎ ‎‏جبهه ها و احزاب سیاسی، یکدل و یک جهت در آگاهی درجه داران ارتش و ژاندارمری‏‎ ‎‏و شهربانی کوشش کنند، و برای سرنگونی این جانیِ بالذات آنان را به تشریک مساعی‏‎ ‎‏دعوت نمایند، و ملت را از شرّ این ستمگر نجات دهند؛ و مجال ندهند بیش از این زن و‏‎ ‎‏مرد، بزرگ و کوچک، پیر و جوان و کودک ما را به خاک و خون بکشد و اسلام را فدای‏‎ ‎‏شهوات خود کند. من، در این آخر عمر، متواضعانه دست خود را به طرف تمام گروهها‏

‏که برای برپایی اسلام و احکام آن، که تنها راه سعادت و ضامن استقلال و آزادی ایران از‏‎ ‎‏استعمار نو و کهنه است، کوشش و فداکاری می کنند دراز می کنم و از همه استمداد‏‎ ‎‏می نمایم. این شخص با کمال جدیت به محو آثار اسلام کمر بسته است، و با حیله و دروغ‏‎ ‎‏می خواهد خود را طرفدار اسلام و ملت معرفی کند. اکنون که ملت شجاع ایران ـایّدهم الله ‏‎ ‎‏تعالی ـ بر حیله های او واقف شده و آگاهانه بپاخاسته است، باید طبقات دانشمند از‏‎ ‎‏نویسندگان و گویندگان در هر لباس و شغلی که هستند دست در دست یکدیگر گذاشته و‏‎ ‎‏با قلم و بیان، جنایات بیشمار دستگاه را برای ملت بیدار ایران روشن تر کنند. باید طلاب و‏‎ ‎‏دانشجویان عزیز و شجاع سراسر ایران از هر فرصت استفاده کرده و شعار ضد شاهی را‏‎ ‎‏که شعار اسلام است زنده نگه دارند.‏

‏     باید دانشمندان و دانشجویان متعهد و مسئول خارج کشور، جنایات این عنصر‏‎ ‎‏خطرناک را هر چه بیشتر در خارج و داخل نوشته منتشر کنند، و شخصیتهای آزادۀ‏‎ ‎‏جهانی را در سراسر دنیا از ظلم و ستمی که به مردم ایران وارد می شود آگاه کنند، و آنان‏‎ ‎‏رادرکمک به ملت دلیربرای نجات ایران از چنگال استعمار واستثمارجهانی بسیج نمایند.‏

‏     باید جمیع طبقات از اختلافات جزئی دست کشیده و برای نجات خویش به پا خیزند‏‎ ‎‏و با هر وسیلۀ ممکن در دفع این مفسدفی الارض اقدام کنند. امروز سکوت در مقابل این‏‎ ‎‏ستمگر و بی تفاوتی در برابر این جنایات، برخلاف مصالح عالیۀ اسلام و مخالف سیرۀ‏‎ ‎‏انبیای عظام و ائمۀ اطهار ـ علیهم السلام ـ است. امروز هر مطلبی که موجب انحراف ملت‏‎ ‎‏شریف از مسیر اصلی است شیطانی و با نقشۀ شیاطین طرح می شود.‏

‏     اینجانب به اسلام و اولیای اسلام ـ علیهم السلام ـ و به عموم مسلمین، بخصوص‏‎ ‎‏مؤمنین شیراز و اصفهان ـ ایّدهم الله تعالی ـ و به بازماندگان عزیزان اسلام و جوانان متدین‏‎ ‎‏و برومند مسلمین تسلیت می دهم و خود را در غم آنان شریک می دانم. امید است که‏‎ ‎‏شهرستانهای دیگر ایران با اهالی محترم این دو شهرستان بزرگ همدردی نموده و خود‏‎ ‎‏را در مصایب بزرگ آنان شریک بدانند. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏8 شهر رمضان 98  ـ  روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎