پیام
پیام به اهالی آبادان درباره آتش سوزی سینما رکس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 31 م‍رداد ‭1357

زمان (قمری) : 17 رم‍ض‍ان‌ ‭1398

مکان: نجف

شماره صفحه : 445

زبان اثر : فارسی

مناسبت : فاجعه آتش سوزی در سینما رکس آبادان

مخاطب : اهالی آبادان

پیام به اهالی آبادان درباره آتش سوزی سینما رکس

پیام

‏زمان: 31 مرداد 1357 / 17 رمضان 1398‏

‏مکان:  نجف ‏

‏مناسبت: فاجعۀ آتش سوزی در سینما رکس آبادان‏

‏مخاطب: اهالی آبادان‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏خدمت عموم اهالی محترم آبادان ـ ایّدهم الله تعالی‏

‏     دریافت خبر بسیار فجیع به آتش کشیدن چند صد نفر هموطنان ما با آن وضع حساب‏‎ ‎‏شده موجب تأثر و تأسف شدید گردید. من گمان نمی کنم هیچ مسلمانی بلکه انسانی‏‎ ‎‏دست به چنین فاجعه وحشیانه ای بزند جز آنان که به نظایر آن عادت نموده اند و خوی‏‎ ‎‏درندگی و وحشیگری، آنان را از انسانیت بیرون برده باشد. من تا کنون اطلاع کافی‏‎ ‎‏ندارم؛ لکن آنچه مسلّم است این عمل غیرانسانی و مخالف با قوانین اسلامی از مخالفین‏‎ ‎‏شاه که خود را برای حفظ مصالح اسلام و ایران و جان و مال مردم به خطر مرگ‏‎ ‎‏انداخته اند و با فداکاری از هم میهنان خود دفاع می کنند ـ به هر مسلکی باشند ـ نخواهد‏‎ ‎‏بود و قراین نیز شهادت می دهد که دست جنایتکار دستگاه ظلم در کار باشد که نهضت‏‎ ‎‏انسانی ـ اسلامی ملت را در دنیا بد منعکس کند. آتش را به طور کمربند در سراسر سینما‏‎ ‎‏افروختن و بعد توسط مأمورین درهای آن را قفل کردن، کار اشخاص غیرمسلط بر‏‎ ‎‏اوضاع نیست.‏

‏     گفتار شاه که: تظاهر کنندگان مخالف من «وحشت بزرگ» را وعده می دهند؛ و تکرار‏‎ ‎‏آن پس از واقعه که: این همان وعده بوده است، شاهد دیگری بر توطئه است؛ نه اینکه‏‎ ‎‏واقعاً شاه یک غیبگوی بزرگ است! مصاحبۀ سابق شاه که ایران را با ملت نابود‏‎ ‎‏می کنم نیز شاهد این مدعا است. اظهار تأسف و تأثر در بوقهای تبلیغاتی‏‎ ‎‏از اشخاصی که هر روز دستشان تا مرفق به خون هم میهنان مسلمان ما فرو رفته است‏‎ ‎‏شاهد بزرگی است بر نقشه شیطانی شاه و همدستانش، هم آنان که در اکثر‏

‏شهرهای ایران دست به کشتارهای فجیع زده اند.‏

‏     آیا مردم مظلومی که هر روز به دست همین جنایتکاران به خاک و خون کشیده شده و‏‎ ‎‏به وضع بسیار اسفباری کشته شده اند هم میهنان ما نبوده اند؟ قراین نشان می دهد که قضیۀ‏‎ ‎‏دلخراش آبادان چون کشتار سایر شهرهای ایران از یک منشأ به وجود آمده است. آیا از‏‎ ‎‏این جنایت کسی جز شاه و بستگانش امید نفعی داشته اند؟ آیا تا کنون غیر از شاه که هر‏‎ ‎‏چند وقت یک بار دست به کشتار وحشیانۀ مردم می زند این قبیل صحنه ها را به وجود‏‎ ‎‏آورده است و یا خواهد آورد؟ این مصیبت دلخراش برای شاه، شاهکار بزرگی است تا‏‎ ‎‏به تبلیغات وسیع در داخل و خارج دست زند و به بوقها و مطبوعات دست نشاندۀ داخل و‏‎ ‎‏نفع طلب خارج دستور دهد که هر چه بیشتر برای اغفال مردم این جنایت را منتشر و به‏‎ ‎‏ملت محروم و مظلوم ایران نسبت دهند تا در خارج، ملت حق طلب ایران را مردمی که به‏‎ ‎‏هیچ ضابطه انسانی و اسلامی معتقد نیستند معرفی نماید.‏

‏     من به ملت بزرگ ایران اعلام خطر می کنم، خطر اینکه دستگاه اینگونه اعمال‏‎ ‎‏وحشیانه و ضد اسلامی را در سایر شهرهای ایران انجام دهد تا تظاهرات پاک مردم‏‎ ‎‏شجاع ایران را که با خون خود ریشۀ درخت اسلام را آبیاری می کنند لوث نماید. لازم‏‎ ‎‏است گویندگان، مطلبی را که به نابودی انقلاب رهایی بخش اسلام منجر می شود برای‏‎ ‎‏مردم روشن نمایند. این مصیبت بزرگ را به ملت مسلمان ایران بخصوص به مردم‏‎ ‎‏ستمدیدۀ آبادان و به خانواده های داغدیده تسلیت عرض نموده و خود را در غم بزرگ و‏‎ ‎‏جانکاه آنان شریک می دانم. از خداوند تعالی نصرت اسلام و مسلمین و قطع ایادی‏‎ ‎‏اجانب و پیوستگان به آنها را خواستارم.‏

‏17 شهر صیام 98‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎