تلگراف
تلگراف به احمد حسن البکر درباره اخراج روحانیون ایرانی از عراق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 2 ت‍ی‍ر ‭1354

زمان (قمری) : 13 جمادی الثانی ‭1395

مکان: نجف

شماره صفحه : 93

زبان اثر : فارسی

مناسبت : اخراج روحانیون ایرانی از عراق

مخاطب : احمد حسن البکر (رئیس جمهوری وقت عراق)

تلگراف به احمد حسن البکر درباره اخراج روحانیون ایرانی از عراق

تلگراف

‏زمان: 2 تیر 1354 / 13 جمادی الثانی 1395‏

‏مکان:  نجف‏

‏مناسبت: اخراج روحانیون ایرانی از عراق‏

‏مخاطب: احمدحسن البکر (رئیس جمهوری وقت عراق)‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آقای رئیس جمهور‏

‏     پس از اهدای سلام با آنکه مأمورین رسمی وعدۀ تجدید اقامۀ علمای اعلام و‏‎ ‎‏محصلین حوزۀ علمیه را کراراً داده اند و علاقه شما را به حوزه های علمیه و علمای دین‏‎ ‎‏ابلاغ کرده اند، اخیراً به طور ناگهان و اسف آوری در خیابانها و بازارها متعرض اهل علم‏‎ ‎‏شده و با وضع اسفناکی آنها را جلب نموده و به آنها ابلاغ نموده اند که در یک هفته بروند‏‎ ‎‏برای خروجی.‏

‏     اینجانب با آنکه بنا نداشتم مزاحم شوم لکن احساس وظیفه می کنم و نظر شما را به‏‎ ‎‏تلگرافی که در 4 ذی القعده 1391 نموده و مصالح را تذکر داده ام جلب می کنم و اکنون‏‎ ‎‏نیز حسب وظیفه تذکر می دهم که مصلحت نیست حوزۀ بیش از یک هزار سالۀ نجف‏‎ ‎‏اشرف که برای فقه اسلام تشکیل شده و در قلع فسادهای اخلاقی و اجتماعی اثر بسزا‏‎ ‎‏دارد، در زمان ریاست شما منقرض شود؛ مصلحت نیست بیش از یک هزار نفر رجال‏‎ ‎‏علم، آزرده خاطر، به این نحو از مملکت شما رانده شوند و در بلاد منتشر شوند؛‏‎ ‎‏مصلحت نیست که مراجع عظام و مشایخ محترم که دنبال این تسفیر‏‎[1]‎‏ ممکن است‏‎ ‎‏هجرت کنند، از مملکت شما با این کیفیت خارج شوند.‏

‏     خاطر شریف مستحضر است که فقهای اسلام و مراجع عظام چه منزلتی در قلوب‏‎ ‎‏مسلمین دارند. مصلحت نیست قلوب ملتها را در این زمان از دولت خود برنجانید و راه را‏

‏برای تبلیغ بدخواهان باز کنید. اینجانب احتمال می دهم که در این امر دستی از مخالفین‏‎ ‎‏دوست نما در کار باشد؛ من گمان ندارم فکر خیرخواهانه ای به این امر منتهی شده باشد.‏

‏     فکر وحدت مسلمین و دولتهای اسلامی در رأس برنامۀ زندگی اینجانب است. من از‏‎ ‎‏اختلافات دولتهای اسلامی نگران هستم، من از واقعه هایی که به شکاف بین مسلمین و‏‎ ‎‏دولتهای آنها منتهی شود خائف هستم و نظر شما را به مفاسد حاصله از این عمل جلب‏‎ ‎‏می کنم و مقتضی می دانم دستور دهید متعرض حوزۀ مبارکه نشوند و اقامۀ آنها را چنانچه‏‎ ‎‏وعده کرده اند بدهند و به سایرین نیز اقامه دهند تا محصلین با دلگرمی به تحصیل و‏‎ ‎‏خدمت به اسلام و ممالک اسلامی مشغول باشند. والسلام علیکم.‏

‏13 شهر جمادی الثانی 1395‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ راندن، بیرون کردن.