‏قم، ۱۳۳۱_ نامه به آقای محمد تقی فلسفی (لزوم پایداری و پرهیز از تفرقه)

اهم نامه:

جنابعالی نباید به این چیزها سنگر را خالی کنید. مفسدین همیشه‏‎ ‎‏می خواهند امثال جنابعالی را از میدان بیرون کنند تا هر تاخت و تازی بخواهند بکنند و‏‎ ‎‏انتقادی در کار نباشد.‏

آن روز که رضاخان تعرض به عمامه ها می کرد من به یکی از ائمۀ جماعت گفتم اگر‏‎ ‎‏شما را نظمیه بردند و عمامه را برداشتند و موقع مسجد بود با همان لباس مبدل بروید‏‎ ‎‏مسجد. آنها غایت آمالشان این است که مسجدیها دست از کار خود بردارند و متدینین‏‎ ‎‏میدان را برای جولان آنها خالی کنند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۲۹ - ۳۰

***

قم، ۱۳۴۳_ اعلامیه مشترک آیات عظام به مناسبت سالگرد قیام ۱۵ خرداد

اهم:

‏‏یک سال از فاجعۀ خونین ۱۲ محرّم ۸۳ (۱۵ خرداد ۱۳۴۲) گذشت. یک سال از مرگ‏‎ ‎‏فجیع عزیزان ملت سپری شد. یک سال از بی خانمان شدن و بی سرپرست شدن یتیمان‏‎ ‎‏بی پدر و زنهای بی شوهر و مادران داغدیده گذشت. واقعۀ ۱۵ خرداد ننگ بزرگی برای‏‎ ‎‏هیأت حاکمه به بار آورد. این واقعه فراموش شدنی نیست. تاریخ آن را ضبط کرد. آیا‏‎ ‎‏ملت مسلمان چه جرمی مرتکب شده بود؟ زنها و اطفال صغیر چه گناهی کرده بودند؟‏‎ ‎‏چرا آنها را به مسلسل بستند؟ علمای اسلام و خطبای مذهبی چه جرمی داشتند؟ گناه آنها‏‎ ‎‏دفاع از حق بود؛ دفاع از قرآن کریم بود. به جرم نصایح مشفقانه و صلاح اندیشی اهانت‏‎ ‎‏شدند، به حبس کشیده شدند، محصور گردیدند، مبتلا به مصایب شدند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۳۳۵ - ۳۳۸

***

نجف اشرف، ۱۳۴۷_ نامه به آقای محمد شریعت اصفهانی (وخامت اوضاع)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۸۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم (سالگرد قیام ۱۵ خرداد)

اهم بیانات:

۱۵ خرداد از همین مدرسه شروع شد. عصر عاشورا در همین مدرسه اجتماع عظیم‏‎ ‎‏بود؛ و بعد از اینکه صحبتهایی و افشاگریهایی شد، دنبالۀ آن منتهی به ۱۵ خرداد شد. ۱۵‏‎ ‎‏خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدأیت اسلام و راهنمایی روحانیت و‏‎ ‎‏همین جمعیتها که الآن اینجا هستند. اینها بودند که ۱۵ خرداد را به وجود آوردند.

از ۱۵ خرداد تا حالا که آمدیم، خون دادیم یعنی شما خون دادید، من که نشسته ام‏‎ ‎‏اینجا. من هم هیچ حقی ندارم. شما خون دادید. شماها به میدان رفتید؛ شماها مبارزه‏‏کردید؛ ماها هیچ حقی نداریم. ما باید برای شما خدمت کنیم. خودمان نباید استفاده کنیم.‏‎ ‎‏نه استفادۀ عنوانی. خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی از شما بکنم! خاک بر سر‏‎ ‎‏من که بخواهم خون شما ریخته بشود و من استفاده اش را ببرم! ‏‏[‏‏گریه و ابراز احساسات شدید‏‎ ‎‏جمعیت و شعار درود بر خمینی‏‏]‏‏ طبقه های بالا، آنهایی که فعالیت هیچ نداشتند و مخالفت هم‏‎ ‎‏ندارند، حقی ندارند، و نباید حقی داشته باشند

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۵۳ - ۶۰

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری (تشریح وظایف ارتش)

اهم بیانات:

شما که برای آتیۀ این مملکت ان شاءالله ، امید هستید، باید همین دستوری که از جانب‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی، برای شناخت مؤمن وارد شده است، مدّ نظرتان داشته باشید. با‏‎ ‎‏ملت خودتان، با ملت مسلم رحیم باشید، لطیف باشید، رئوف باشید. در مقابل اجانب،‏‎ ‎‏توفنده و کوبنده باشید، عکس زمان رژیم سابق و مثل زمان صدر اسلام. صدر اسلام‏‎ ‎‏وقتی که مسلمین مواجه می شدند با کفار، طوری رفتار کرده بودند با آنها، که از قراری که‏‎ ‎‏گفته می شود، بین آنها معروف شده بود که این عربها آدم را می خورند. بین خودشان‏‎ ‎‏آنطور رئوف و مهربان بودند که سردار بزرگ، مالک اشتر، از بازار عبور می کرد. یک‏‎ ‎‏کسی نشناخته، به او فحّاشی کرد. ایشان هم سرش را زیر انداخت و رفت. کسی به او گفت‏‎ ‎‏که تو شناختی این را؟ گفت: نه. گفت: این مالک اشتر است. دوید، دنبالش دوید. دید که‏‎ ‎‏رفته توی مسجدی و ایستاده، نماز می خواند. آمد پیشش عذرخواهی. گفت: نه،‏‎ ‎‏عذرخواهی نکن، من آمدم اینجا نماز بخوانم و برای تو طلب مغفرت بکنم از خدا. این‏‎ ‎‏تربیت اسلامی است.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۰۰ - ۴۰۹

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام به ملت ایران (تلاش مذبوحانه گروهک های وابسته علیه اسلام و انقلاب)

اهم پیام:

عاشورا با «نه» خود، یزیدیان را در طول تاریخ نفی کرد و به گورستان فرستاد و‏‎ ‎‏۱۵ خرداد پهلویان و پهلوی صفتان و ابرقدرتها را مدفون کرد. بزرگداشت و‏‎ ‎‏راهپیماییهای روز پانزده خرداد فریادی کوبنده است از مستضعفان بر سر مستکبران و از‏‎ ‎‏متعهدان به مکتب مترقی قرآن در مقابل تسلیم شدگان بی چون و چرا به مکاتب انحرافی‏‎ ‎‏یا التقاطی شرق و غرب که به طور خزنده در انحراف ملت مظلوم ما دست به قلم و زبان،‏‎ ‎‏در کوشش بی امان هستند. بر ملت شریف ماست که این ایام الله را که هدیه هایی از عالم‏‎ ‎‏غیب ربوبی است با جان و دل حفظ و با چنگ و دندان نگهداری کنند؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۴۰۳ - ۴۰۵

***

جماران، ۱۳۶۱_ پیام به شرکت کنندگان در اردوی عشایری (تجلیل از رشادت های عشایر)

اهم پیام:

سلام بر عشایر دلیر ایران. سلام بر سلحشوران غیوری که در طول تاریخ اسلامی ایران‏‎ ‎‏پیوسته بر سر مرزها و در حاشیۀ کویرها و در دل کوهها و در پهندشت صحراها و در هر‏‎ ‎‏نقطۀ عشایری دیگر از این کشور عزیز و پهناور، پیوسته سرسخت ترین مدافعان اسلام و‏‎ ‎‏میهن اسلامی راتشکیل داده و راه هرگونه توطئه ای را بر دشمنان اسلام بسته اید. درود بر‏‎ ‎‏شما عزیزانی که احیاناً سخت ترین شرایط اقلیمی و بیشترین کمبودها و محرومیتهای‏‎ ‎‏زندگی را متحمل شده و دشواریها را بر خود هموار ساخته اید، ولی نه تنها آلت دست‏‎ ‎‏بیگانگان و افراد خودفروخته و نوکران بی اختیار و فراری از ملت قرار نگرفته اید، که همۀ‏‎ ‎‏آنها را از میان خود طرد کرده و بیرون رانده اید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۲۹۶ - ۲۹۷

***

جماران، ۱۳۶۲_ پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد قیام ۱۵ خرداد

اهم پیام:

دولتهای منطقه بدانند که در وقت گرفتاری آنان،‏‎ ‎‏امریکا و هیچ قدرت دیگر پشتیبانی از آنان نخواهند کرد. خداوند تبارک و تعالی‏‎ ‎‏می فرماید: ‏‏وَلا تَرکَنُوا اِلی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّارُ.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۴۸۰ - ۴۸۴

***

. انتهای پیام /*