پرتال امام خمینی(س)؛ دکتر حمید انصاری/ این صدای مظلومانه مرد سیاه پوست زیر فشار بیرحمانه زانوی پلیس تنومند نژادپرست آمریکایی (درک شوین) که به سختی می گفت «دارم خفه می شوم نمی توانم نفس بکشم» هرگز شنیده نشد و پلیس مهاجم با خونسردی شرم آورش در حلقه همکاران مراقب او همچنان بر گلوی «جرج فلوید» آنقدر فشار آورد تا مرد گرفتار از نفس افتاد و برای همیشه خاموش شد. این واقعه دردناک تنها نمونه ای از واقعیتهای تلخ و روزمره ای است که در فرهنگ راستگرایی افراطی ونژادپرستانه بخش قابل توجهی از هیئت حاکمه آمریکا و پلیس این کشور در برخورد با رنگین پوستان به صورت امری عادی و نهادینه شده جریان دارد. رئیس جمهور کنونی این کشور نماد مدافع این تفکر است و ظلم آشکار و فراگیر نسبت به سیاهان و رنگین پوستان و مهاجران در این کشور حقیقتی غیر قابل انکار است که در سایه تبلیغات کرکننده شعارهای حقوق بشری رسانه های آمریکایی و غربی مانع از شنیدن صدای مظلومیت و دیدن واقعیتهای تلخ جاری در این کشور می شود. اعتراضات گسترده و حوادثی که بواسطه انتشار این صحنه شکارشده توسط یک شهروند آمریکایی اکنون در این کشور شاهد هستیم در واقع پژواک مظلومیت سرکوب شده و خشم فروخفته کسانی است که صدایشان زیر فشار له کننده تبلیغات رسانه های اقلیت سرمایه سالارحاکم این کشور به گوش کسی نمی رسد.

گزارش نامه «آندر رومین» مسلمان سیاه پوست آمریکائی به امام خمینی در ۴۰ سال پیش، که اکنون بعنوان همدردی با معترضان ضد نژادپرستی در آمریکا و سیاه پوستان مظلوم این کشور از مجموعه اسناد آرشیو موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س) منتشر می شود در حقیقت روایتی است صادقانه از آنچه که در جامعه آمریکا نه امروز و چهل سال قبل بلکه به تعبیر نویسنده نامه، از ۴۶۵ سال پیش تاکنون در این کشور نسبت به سیاه پوستان جریان دارد. این نامه نکات جالبی را بازگو می کند و گویی که برای همین امروز با توجه به حوادث اخیر آمریکا نوشته شده است.

آندر رومین مسلمان آمریکایی معترض به سیاستهای نژادپرستانه دولت آمریکا در واکنش به اقدام انسانی و هوشمندانه امام خمینی که دستور آزادی گروگانهای زن و سیاهپوست را چند روز بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا صادر کرده بود نامه سرگشاده ای خطاب به امام خمینی برای انتشار در روزنامه کرنیکل در آمریکا نوشت و رونوشت آنرا برای سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سانفرانسیسکو فرستاد. دبیرخانه وزارت امور خارجه در گزارشی از بازتاب دستور حضرت امام در آمریکا، ترجمه این نامه را به تاریخ ۵ آذر ۱۳۵۸ برای دفتر حضرت امام ارسال نمود.

متن گزارش بدین شرح است:

صفحه اول نامه سیاهپوست مسلمان آمریکایی آندررومین

بسمه تعالی

وزارت امور خارجه

اداره رمز

تلگراف کشف از تهران بتاریخ ۵/۹/۵۸ شماره ۶۱

دفتر حضرت آیت الله العظمی امام خمینی

تلگراف شماره ۲۶۷-۴/۹/۵۸ سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سانفرانسیسکو ذیلا باستحضار میرسد:

از زمانیکه امام خمینی اعلام نمودند که از میان گروگانها زنان و سیاه پوستان را آزاد نمایند روزانه ده ها نامه و تلگراف از سمت سیاه پوستان باین نمایندگی ارسال می شود که در آن از توجه خاص آیت اله خمینی بمردم محروم سیاه پوست آمریکائی تشکر کرده و پشتیبانی خود را از مردم و اهداف آنها اعلام نموده اند. همچنین آمریکائیهای سفید پوست هم با ارسال نامه پشتیبانی خود را اعلام کرده اند. در زیر چند نمونه آن مطرح می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایند باطلاع دفتر امام نیز رسانده شود:

۱- از دکتر. استون هک برات (در رابطه با آزار ایرانیان توسط آمریکائیها) من کاملا حقوق دوستان ایرانی ام را برای تظاهرات محترم میشمارم. تظاهراتی که تنها دلیلش آگاه کردن مردم از خواسته های مردم با افتخار شما است.

لطفا شرمندگی، سرافکندگی و معذرت های صمیمانه من را بخاطر رفتار وحشیانه و ظالمانه و جنایتکاران مردم کشور بر علیه ایرانیان مقیم آمریکا بپذیرید.

صفحه دوم نامه سیاهپوست مسلمان آمریکایی آندررومین

۲- از آندر رومین به روزنامه کرنیکل رونوشت به سرکنسولگری در سانفرانسیسکو شماره ۳۰۰خیابان پیچ – سانفرانسیسکو

چنانچه تاریخ ایران را ورق بزنیم در می یابیم که در حال حاضر ما پناه دهنده کسی هستیم که در دنیا بعنوان یک جانی بین المللی شناخته شده است. علاوه بر کشتارهای بیرحمانه این جانی، او ثروت هنگفتی اندوخته است. آمریکا در زمان انقلاب به وی کمک کرد که نه تنها جان سالم بدر ببرد بلکه سرمایه غارت شده از مردم ایران را نیز با خود داشته باشد. لااقل آمریکا میتوانست با رد دعوت شاه به آمریکا از وضع موجود جلوگیری کند. کجاست آن ملت آمریکا که در جریان واترگیت وجدانش متاثر شده بود، چگونه شده است که ما در مقابل این همه ظلم و آزار به ملت ایران کور شده ایم و جان ۶۰ نفر از مردم خودمان را که شاید تنها راهی بنظر میرسد که مردم ایران با ما صحبت کنند بخطر میاندازیم که جان شاه خائن را نجات دهیم. او میتواند در هر کجای دنیا با پول های به غارت شده اش یک بیمارستان شخصی برای خودش بسازد. بعضی ها معتقدند که ما به شاه دینی داریم که باید ادا کنیم چون او نفع زیادی در زمان حکومتش رسانیده است این درست است که ما دین داریم ولی نه به شاه بلکه به مردم ایران که پولشان به جیب ما ریخته شده است.

صفحه سوم نامه سیاهپوست مسلمان آمریکایی آندررومین

با درود من یک سیاه پوست امریکائی هستم و خیلی مایلم برای بزرگداشتی که نسبت به سیاهان امریکائی دارید از شما تشکر کنم. شما، امام خمینی بتمام دنیا نشان دادید که بیش از همه مردم، به سیاهان آمریکائی اهمیت میدهید.

ملت من، سیاهان در ایالات متحده بسیار تحت ستم اند، آنها حتی تاریخ خودشان و فرهنگشان را از دست داده اند. آنها نه تنها گرسنه و فقیرند بلکه مغزهای آنها را نیز کشته اند و نمی توانند حقیقت را ببینند، اما شما احترام و ارزش سیاهان را حفظ کردید و آنرا بدنیا نشان دادید. من شما را بعنوان یک برادر و تمام مردم ایران را بعنوان خواهران و برادران خود میشناسم و آنها را دوست دارم ما بوسیله دزدان کثیف سفید پوست ۴۲۵ سال قبل دزدیده شدیم آنها به ما مسیحیت دروغین را یاد داده اند من الله را بعنوان بالاترین وجود ستایش میکنم. خدا مظهر قدرت تمام قدرتها است من یک سیاه پوست فقیر در آمریکا هستم. نه من و نه ملت من هیچکدام نه پول و نه خانه و نه هیچ چیز دیگر داریم. من تا آخرین حد تلاش خواهم کرد برای ملت سیاه پوست، برای حقیقت، برای اسلام.

سیاهان آمریکا باید بیدار شوند باید به آنها اسلام را آموخت. باید بآنها حقیقت را آموخت نه دوروغی که سفیدپوستان و بعضی سیاه پوستان فروخته شده به آنها درس میدهند. ما باید متعهد شویم برای عدالت و برابری در این

صفحه چهارم نامه سیاهپوست مسلمان آمریکایی آندررومین

جهنم لعنتی، آمریکا بجنگیدم. من تشکر میکنم الله را که جزو ۵ درصد سیاه پوستانی هستم که بر علیه ده درصد گروه ظلم میجنگند، ما چه کسانی هستیم؟ ما مردمانی بی چیز و فقیر ، اما معتقد به برابری و عدالتیم. برای عدالت و برای آگاه کردن مغز های خفته میجنگیم. آیا این تمدن نیست که برای آزادی، برابری و عدالت باید جنگید. پس هرکس که برای اینها نمیجنگد نمیتواند ادا کند که متمدن است. آن ده درصد ظالم را افرادی مانند کارتر و شاه و سومو زا تشکیل میدهند اینها کسانی هستند که دروغ و شایعه را در مردم میپراکانند آنها برای ظلم کردن بمردم، آنها را از خدا دور میکنند تا بتوانند آزاد تر به مردم ستم کنند. اینها مکندگان خون ملت فقیر دنیای فقیرند. کاتروشاه، شیطان هستند. اینها بتمام دنیا ظلم کردند. اینها مردمی بیگناه را کشتند. از شیطان صفتانی همچون اینها در قرآن و انجیل فراوان یاد شده است.

بخش ۱۲ آیه ۹ اژدهاهای شیطان صفتانی (همچون کارتر) از بین خواهند رفت و خمینی میگوید شاه و کارتر و سادات شیطان هستند و هیچگاه نمیتوان بآنها اطمینان کرد. ما پنج درصد مردم سیاه پوست جنگ را علیه این ده درصد ظالم در آمریکای جهنم شروع میکنیم چون که ما خود را مسئول در قبال ملت تحت ستمکش می کنیم. وضع اسلام و مسئولیت اسلام چیست؟ یک فرد متمدن در قبال بی تمدنی بسیار مسئول است و باید آنها را

 

صفحه پنجم نامه سیاهپوست مسلمان آمریکایی آندررومین

آگاه کند و بیدار کند و ظالمان را تنبیه کند. من دعا و نماز برای الله میگذارم شاید بعدا بهشت را ببینم. وقتی که وعده او رسید و دنیا از شر این دزدان جنایتکار پاک شد. من منتظر هستم با تمام وجودم منتظر هستم. من نه امروز بلکه ۴۲۵ سال است منتظر آن روز هستم. خمینی، من دوست دارم به ایران بیایم و اسلام را یاد بگیرم و همراه اسلام شادی و صلح را بیاموزم. الله اکبر

۲۰۵۵۱- ۵/۹/۵۸

رئیس دبیرخانه وزیر امور خارجه – هوشنگ آبان

ساعت ۱۶:۳۰

. انتهای پیام /*