‏در اسلام معیار، رضایت خداست و نه شخصیتها. ما شخصیتها را با حق می سنجیم، و نه‏‎ ‎‏حق را با شخصیتها. معیار، حق و حقیقت است. برخلاف اسلام، کمونیستها شخصیت را‏‎ ‎‏بت و قدرت را در او متمرکز می سازند. حکومت اسلامی ما متکی به آرای عمومی‏‎ ‎‏خواهد بود. و همۀ احزابی که برای مصالح ملت ما کار کنند، آزاد خواهند بود.‏

صحیفه امام، ج۴ ،ص:۲۴۹

عکس نوشته معیار حق

. انتهای پیام /*