قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع علما و روحانیون مشهد (عنایت الهی در انقلاب ایران)

‏ اهم بیانات:

شعاع افعال انسان، هر انسانی باشد، یک حدودی دارد. یک نفر ممکن است یک‏‎ ‎‏خانه را بتواند متبدل کند به یک وضعی؛ یک محله را، یک شهر را، یک استان را، یک‏‎ ‎‏قشر را؛ اما انسان نمی تواند تمام سی و چند میلیون جمعیت، با افکار مختلفه و شغلهای‏‎ ‎‏مختلفه ای که دارند و امکنۀ مختلفه و از هم دور، همه یک شعار بدهند؛ از بچه دبستانی تا‏‎ ‎‏بیمارستانی و پیرمردهای بیمارستانی، همه دنبال یک مطلب باشند. این نمی شود، الاّ‏‎ ‎‏اینکه یک عنایت غیبی در کار باشد. آنکه بود این دست غیبی بود و این عنایت الهی بود‏‎ ‎‏که یک ملتی که هیچ نداشت، بر یک قدرتهایی که همه چیز داشتند غلبه کند.

‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۴۲ – ۲۴۶

***قم، ۱۳۵۸_ بیانات در جمع هیأت نیوزیلندی (میزان در روابط سیاسی)

اهم بیانات:

‏‏ میزان در روابط سیاسی مکان نیست، که مکان دور باشد یا نزدیک. میزان جهات‏‎ ‎‏معنویت است.‏

دو ملت اگر در معنویات نزدیک به هم باشند و در عدالت اجتماعی هر دو برابر‏‎ ‎‏باشند، اینها نزدیکند به هم، هرچند که در مکان دور باشند. و اگر در معنویات از هم دور‏‎ ‎‏باشند، ولو اینکه همسایه باشند، اینها دورند از هم.

‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۴۷

***جماران، ۱۳۶۱_ پیام تشکر به رئیس دولت امارات متحده عربی (تبریک حلول ماه رمضان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۴۲

***جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظیفه روحانیون)

اهم بیانات:

اینکه برای عزاداری، برای مجالس عزا، برای نوحه خوانی، برای اینها، اینهمه ثواب‏‎ ‎‏داده شده است، علاوه بر آن امور عبادیش و روحانیش، یک مسئله مهم سیاسی در کار‏‎ ‎‏بوده است. آن روزی که این روایات صادر شده است، روزی بوده است که این فرقۀ‏‎ ‎‏ناجیه مبتلا بودند به حکومت اموی و بیشتر عباسی و یک جمعیت بسیار کمی، یک اقلیت‏‎ ‎‏کمی در مقابل قدرتهای بزرگ در آن وقت، برای سازمان دادن به فعالیت سیاسی این‏‎ ‎‏اقلیت، یک راهی درست کردند که این راه، خودش سازمانده است و آن، نقل از منابع‏‎ ‎‏وحی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ به اینکه برای این مجالس اینقدر عظمت است و برای این اشکها آنقدر در‏‎ ‎‏دور و برِ این اشکها و عزاداریها، شیعیان با اقلیت آنوقت اجتماع می کردند و شاید‏‎ ‎‏بسیاری از آنها هم نمی دانستند مطلب چه هست، ولی مطلب، سازماندهی به یک گروه‏‎ ‎‏اقلیت در مقابل آن اکثریتها ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏. و در طول تاریخ، این مجالس عزا که یک سازماندهی‏‎ ‎‏سرتاسری ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ کشورها است، کشورهای اسلامی است و در ایران که مهد تشیع و اسلام‏‎ ‎‏و شیعه است، در مقابل حکومتهایی که پیش می آمدند و بنای بر این داشتند که اساس‏‎ ‎‏اسلام را از بین ببرند، اساس روحانیت را از بین ببرند، آن چیزی که در مقابل آنها، آنها را‏‎ ‎‏می ترساند، این مجالس عزا و این دستجات بود. ‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۴۳ - ۳۵۷

***جماران، ۱۳۶۲_ حکم به اعضای دفتر امام (عدم پاسخ به سؤالات شرعیه توسط افراد غیرمسئول)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۵۰۴

***


جماران، ۱۳۶۴_ پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک عید سعید فطر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۲۹۱

***جماران، ۱۳۶۶_ نامه به دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه (عدم دخالت ائمه جمعه در انتخابات)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۲۸۷ - ۲۸۸

***

 

. انتهای پیام /*