اکنون دشمنان انقلاب با سوءقصد به شما‏ که از سلالۀ رسول اکرم و‏ خاندان حسین بن علی هستید و جرمی جز خدمت به اسلام و کشور اسلامی ندارید و‏‎ ‎‏سربازی فداکار در جبهۀ جنگ و معلمی آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جمعه و‏‎ ‎‏جماعات و راهنمایی دلسوز در صحنۀ انقلاب می باشید، میزان تفکر سیاسی خود و‏‎ ‎‏طرفداری از خلق و مخالفت با ستمگران را به ثبت رساندند.

صحیفه امام، جلد ۱۴ ص ۵۰۳ - ۵۰۴

. انتهای پیام /*