قم؛ ۱۳۵۸_حکم انتصاب آقای علی احمدی میانجی به سمت قاضی شرع در میانه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۳۲۳ 

***

قم؛ ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان (راه الهی و راه شیطانی)

اهم بیانات:

 تمام انبیا موضوع بحثشان، موضوع تربیتشان، موضوع علمشان انسان است. آمده اند انسان را تربیت کنند. آمده اند این موجود طبیعی را از مرتبۀ طبیعت به مرتبۀ عالی مافوق الطبیعه، مافوق الجبروت برسانند. تمام بحث انبیا در انسان است. از اول، هر کس، هر یک از انبیا که مبعوث شدند، مبعوث شدند برای انسان و برای تربیت انسان. برنامه را هم این آیۀ شریفه ـ به حَسَب اعتبار و به حَسَب احتمال ـ تعیین می فرماید. به خود رسول اکرم خطاب است؛ لکن خطابات قرآن آن هم که به خود رسول اکرم است غالباً عام است: إقرأ باسم ربک. از اول که قرائت شروع می شود تعیین می فرماید که قرائت چه جور باید باشد: به «اسم رب» باید باشد. 

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۳۲۴ - ۳۴۰

***

جماران؛ ۱۳۵۹_ پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران (استقرار عدالت حقیقی)

اهم پیام:

قضیۀ غیبت حضرت صاحب، قضیۀ مهمی است که به ما مسائلی می فهماند. مِن جمله اینکه برای یک همچو کار بزرگی که در تمام دنیا عدالت به معنای واقعی اجرا بشود در تمام بشر نبوده کسی الاّ مهدی موعود ـ سلام الله علیه ـ که خدای تبارک و تعالی او را ذخیره کرده است برای بشر. هر یک از انبیا که آمدند، برای اجرای عدالت آمدند و مقصدشان هم این بود که اجرای عدالت را در همۀ عالم بکنند لکن موفق نشدند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۸۰ - ۴۸۵

***

جماران؛ ۱۳۵۹_ بیانات در جمع اعضای شورای انقلاب و هیأت دولت (مهلت برای ایجاد تغییرات)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۸۶ 

***

جماران؛ ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع پاسداران مستقر در جماران (توصیه به رفتار خوب با مردم)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۸۷ - ۴۸۸ 

***

جماران؛ ۱۳۶۰_ پیام به آقای خامنه ای به مناسبت ترور نافرجام علیه ایشان

اهم پیام:

خداوند متعال را شکر که دشمنان اسلام را از گروهها و اشخاص احمق قرار داده است، و خداوند را شکر که از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی هر نقشه که کشیدند و هر توطئه که چیدند و هر سخنرانی که کردند ملت فداکار را منسجم تر و پیوندها را مستحکم تر نمود و مصداق «لازال یُؤیّدُ هذا الدّین بالرجل الفاجر» تحقق پیدا کرد. اینان هر جا سخن گفتند خود را رسواتر کردند و هر چه مقاله نوشتند ملت را بیدارتر نمودند و هر چه شخصیتها را ترور نمودند قدرت مقاومت را در صفوف فشردۀ ملت بالاتر بردند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۵۰۳ - ۵۰۴

***

جماران؛ ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع روحانیون پاکستان (هدف قدرت های بزرگ)

اهم بیانات:

یک جهت دیگر هم، که باز همین هم نقشه ای بود، اینکه بین مسلمین جدایی بیندازند، مسلمین را چند طایفه کنند ـ خصوصاً بین شیعه وسنی ـ یک فاصلۀ زیادی ایجاد کنند. آنها غرضشان این نبود که شیعه بزرگ بشود، یا سنی ضعیف بشود. غرضشان این بود که هر دو ضعیف بشوند. بناشد که این گروههای عظیمی که هستند، یا سنی یا شیعه، درپاکستان ودر ایران و دیگر جاها ـ اقلیتهای کمی هم هستند، [اما] مهم اینها هستند ـ بنا شد که بین اینها چنان جدایی بیندازند وفاصله ایجاد کنند که اذهانشان از مسائل دیگر بکلی منحرف بشود؛ همه اذهان بیاید سراغ اینکه خودشان باهم دعوی کنند. این هم یکی از نقشه هایی بوده است که از قدیم الایام اینها، شیاطین، درست کرده اند؛ و از احساسات اسلامی اینها استفاده کردند؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۵۰۵ - ۵۱۰

***

جماران؛ ۱۳۶۳_ پاسخ استفتاء رئیس دیوان عالی کشور در مورد وحدت رویۀ قضایی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۴۹۱

***

جماران؛ ۱۳۶۳_ پاسخ استفتاء رئیس دیوان عالی کشور در مورد تخلفات از قوانین رانندگی و گمرک

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۴۹۲

***

جماران؛ ۱۳۶۵_ حکم انتصاب آقای سید عبد الکریم موسوی اردبیلی به ریاست دیوان عالی کشور

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۶۶

***

. انتهای پیام /*