چه کسی اولی به شهادت است در‏‎ ‎‏عصری که استکبار جهانی و فرزندان خلف آن در داخل و خارج اسلام عزیز را تهدید‏‎ ‎‏می کنند از امثال شهید بزرگوار ما و فقیه متعهد و فداکار اسلام شهید صدوقی عزیز ‎‏رضوان الله علیه شهید بزرگی که در تمام صحنه های انقلاب حضور داشت و یار و‏‎ ‎‏مددکار گرفتاران و مستمندان بود.

«صحیفه امام، جلد ۱۶، صفحه ۳۶۸»

. انتهای پیام /*