قم، ۱۳۴۰_  نامه به آقای میرزا محمد ثقفی (خانوادگی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۶۵

***

قم، ۱۳۵۸_  حکم تمدید فعالیت های آقای سید هاشم موسوی زنجانی در زنجان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۴۴۸

***

قم، ۱۳۵۸_  سخنرانی در جمع نابینایان مدرسه ابابصیر اصفهان (نفوذ ۳۰۰ ساله غربی ها در ایران)

اهم بیانات:

 خوب، تاریخ اسلام که نزدیک است: آیا قریش و قدرتمندهای قریش، رسول اکرم‏‎ ‎‏را درست کردند که مردم را خواب کند که آنها به رباخواری خودشان و به تجارت‏‎ ‎‏خودشان و به أخّاذی خودشان و به غارتگری خودشان ادامه بدهند؟ یا پیغمبر اکرم در‏‎ ‎‏مقابل قریش بود؟ خودش هم از قریش بود، اما یک آدمی بود که از همین طبقات پایین‏‎ ‎‏بود. از اشراف، به آن معنی که طایفه دار بوده، بود، اما هیچ چیز نداشت. نتوانست در‏‎ ‎‏مدینه زندگی کند. از دست همین پولدارها و همین قلدرها مدتی در یک کوهستانی‏‎ ‎‏رفت، در یک غاری بود تا اینکه کارهای زیرزمینیش را انجام داد. و بعد تشریف بردند‏‎ ‎‏مدینه. مدینه کی همراه پیغمبر بود؟ باز آن قدرتمندها بودند؟ باز قُلْدُرها بودند؟ باز‏‎ ‎‏رباخوارها بودند؟ تاجرها بودند؟ یهودیهایی که آن وقت جزء مُتمکِّنین بودند، آنها‏‎ ‎‏بودند؟ یا پیغمبر وارد شد به یک آدم درجه سه ای و اشخاصی که دورش جمع شده‏ بودند یک اشخاص فقیر بی بضاعتی و خودش هم یک منزل و اتاق، نه مثل این اتاق،‏‎ ‎‏یک اتاقی با لیف خرما!

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۴۴۹ - ۴۶۳

***قم، ۱۳۵۸_  سخنرانی در جمع دانشجویان مشهد (مسئولیت روحانی و دانشجو)

اهم بیانات:

‏‏ توطئه ها برای همین است که شماها را از هم جدا کنند، دشمن کنند، قشرهای مختلف‏‎ ‎‏درست کنند، گروههای مختلف درست کنند ـ همه با هم دشمن؛ و آنها نتیجه اش را ببرند.‏‎ ‎‏نباید ما بیدار بشویم؟ تا کی ما باید غافل باشیم؟ ما را سالهای طولانی غافل کردند و‏‎ ‎‏کُلاهِمان را برداشتند، باز نباید بیدار بشویم؟

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص۴۶۴ - ۴۶۷

***

جماران، ۱۳۶۱_  نامه تشکر به آقای مرعشی نجفی (تسلیت شهادت آقای صدوقی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۷۲

***

 

. انتهای پیام /*