‏نجف، ۱۳۵۳_ نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۳۶

***قم، ۱۳۵۸_ حکم به آقای موسوی خوئینی ها جهت تنظیم برنامه های رادیو ـ تلویزیون

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۴۷

***قم، ۱۳۵۸_ نامه به آقای علی توحیدی (تسلیت درگذشت آقای مهدوی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۴۸

***قم، ۱۳۵۸_  سخنرانی در جمع اهالی مریوان و سنندج و پرسنل گردان (احکام مترقی اسلام)

اهم بیانات:

دنیا فهمید که‏‎ ‎‏آن رژیمی که عدالت پرور است، آن رژیمی که برای دهقان بیشتر مقام قائل است تا‏‎ ‎‏برای بالاتریها، آن رژیم اسلام است. آن رژیمی که اصلاً در آن گروهها و زبانها، هیچ‏‎ ‎‏در آن مطرح نیست اسلام است. ما باید کوشش کنیم که این مطلب را به دنیا ثابت کنیم که‏‎ ‎‏مملکت ما یک مملکتی است که متحول شد از رژیم طاغوتی به رژیم اسلامی ـ انسانی و‏‎ ‎‏محتوایش، واقعش تغییر کرده، تحول واقعی فقط اسم نبود که ما بگوییم جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی. نه، ما می خواهیم تمام قواعد اسلامی همان طور که در صدر اسلام بوده است در‏‎ ‎‏ایران تحقق پیدا بکند و ما ارائه بدهیم به دنیا که اسلام این است؛ اسلامِ مترقی این است؛‏‎ ‎‏احکامِ مترقی اسلام این است. آنکه به حال مستمندان و ضعفا بیشتر عنایت دارد تا به‏‎ ‎‏حالِ دیگران، آنکه طرفدار مستضعفین است، آن رژیمی که می خواهد مستضعفین را از‏‎ ‎‏قید و بند آن گرفتاریها بیرون بیاورد، آن اسلام است

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۴۹ - ۵۱

***قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کارکنان روزنامه جمهوری اسلامی (اهمیت مجلس خبرگان)

اهم بیانات:

همۀ قوا را صرف کنیم در انتخاب اشخاص صحیح، اشخاصی‏‎ ‎‏که غربی نباشند که بعد ما را بکشانند به طرف غرب؛ شرقی نباشند که ما را بکشانند از آن‏‎ ‎‏طرف؛ به صراط مستقیم اسلام باشند و مُسْلِم باشند و متعهد باشند، عالِم به اوضاع وقت‏‎ ‎‏عالم به اسلام، و عرض می کنم که امین در کارهایشان؛ این طور باشند. یک همچو‏‎ ‎‏اشخاصی با همت همۀ قشرهای ملت تعیین بشود، تا اینکه این قانون اساسی بررسی‏‎ ‎‏بشود؛ و عرض می کنم که نقایصی اگر دارد رفع بشود؛ اگر یک چیزی باید به آن زیاد‏‎ ‎‏بشود، زیاد بشود؛ و یک چیزی باید از او کم بشود، کم بشود. و بعد هم به دسترس ملت‏‎ ‎‏بدهند و ملت نگاه کند و رأی بدهد، یا آری یا نه. آن وقت اساس مملکت ما یک‏‎ ‎‏پایه اش درست شده؛ و آن پایۀ قانون اساسی است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۵۲ - ۵۷

***قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع نمایندگان کمیته امور صنفی (اهمیت قانون اساسی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۵۸ – ۶۲

***قم، ۱۳۵۸_ بیانات در جمع هیأت مدیره بنیاد مسکن (اعلام کارهای انجام شده)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۶۳

***جماران، ۱۳۶۰_ پیام تشکر به نخست وزیر کره (تسلیت فاجعه هفتم تیر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۵

***


جماران، ۱۳۶۰_ پیام تشکر به رئیس جمهور الجزایر (تبریک حلول ماه مبارک رمضان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۶

***جماران، ۱۳۶۲_ پیام تشکر به رئیس جمهور گینه (تبریک عید سعید فطر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۵۲۰

***جماران، ۱۳۶۲_ پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک عید سعید فطر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۵۲۱

***جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع مسئولان نظام و اقشار مختلف مردم (تهذیب نفوس)

اهم بیانات:

نماز که در رأس همۀ عبادات واقع است، وضع نماز چطور‏‎ ‎‏است، با تکبیر شروع می شود و بعد هم با سه دفعه تکبیر به آخر می رسد، و محتوای نماز‏‎ ‎‏هم تکبیر است و تسبیح است و تحمید. این برای این است که شاید به ما بفهماند، به همۀ‏‎ ‎‏بشر بفهماند که در همان اولی که می خواهید در بزرگترین عبادات خدا واقع بشوید، وارد‏‎ ‎‏بشوید، توجه کنید که خدای تبارک و تعالی، اکبر از این است که شما عبادتش بکنید. در‏‎ ‎‏هر بندی از بندها یا تسبیح شده یا تکبیر. تسبیح برای این است که خدا منزه تر است از‏‎ ‎‏اینکه شما او را عبادت کنید، در عین حالی که تحمید می کنید و اجازه تحمید داده است‏‎ ‎‏مع ذلک تسبیح می کند او را و تکبیر می کند او را. وارد نماز می شوید تکبیر می گویید،‏‎ ‎‏وارد حمد می شوید، حمد را مختص به خدا می دانید؛ و ادراک این مطلب و ذوق این‏‎ ‎‏مطلب که حمد مختص به خداست، گمان نکنم که برای کسی جز اینکه خدا مقرر فرموده‏‎ ‎‏است، واضح شده باشد که اصل تحمید برای غیرخدا واقع نمی شود. حتی شما که از یک‏‎ ‎‏گل تعریف می کنید، از یک سیب تمجید می کنید، این تمجید خداست؛ سیب خودش‏‎ ‎‏چیزی نیست. و شما که از یک انسان کامل تعریف می کنید این حمد خداست. ‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۵۲۳ - ۵۳۶

***

. انتهای پیام /*