مردمی که به قانون اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود.‏‎ ‎‏نه هر کس از هر جا صبح بلند می شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون‏‎ ‎‏اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف‏‎ ‎‏رأی شما باشد.

«صحیفه امام، جلد ۱۴، صفحه ۳۳۷»

. انتهای پیام /*