نجف اشرف؛ ۱۳۵۶_ پیام به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (اسلامی نبودن رژیم)

اهم پیام:

نفاق مشتی اوباش و عمال اجانب نباید آقایان را در مقصد عالی خود سست کند و مسلماً نخواهد کرد. اسلام با این عناصر در طول تاریخ مواجه بوده، و طبقۀ منافقین از صدر اسلام تا کنون لکۀ ننگی بوده اند که خواسته اند مسلمانان حقیقی را از راه حق با حیله و تظاهر به اسلام باز دارند.

هم اکنون در عصر ما تظاهر به اسلام برای محو احکام مترقی آن سرلوحۀ برنامۀ شاه ایران و دار و دستۀ منفعت پرست اوست؛ و مع الأسف این تظاهرات اسلام کُش، بهانه برای راحت طلبان سودجو است که می خواهند از زیر بار مسئولیت فرار کنند؛ غافل از آنکه کید آنها از نظر خداوند تعالی و بندگان بیدار متعهد مخفی نیست، با تظاهر به اسلام، احکام اسلام را یکی پس از دیگری پایمال می کند؛ تاریخ پرافتخار اسلام را محو و به جای آن تاریخ ننگین ستمکاران و جباران را جایگزین می کند؛ در ایران تظاهر به اسلام می کند و در مصاحبۀ خارجی می گوید مذهب هیچ نقشی در دولت ندارد!

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۲۱۱ - ۲۱۲

***

جماران؛ ۱۳۶۱_ پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک عید سعید فطر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۹۵

***

جماران؛ ۱۳۶۷_ پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک عید سعید قربان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۱۰۴

***

. انتهای پیام /*