پیام
عدم نقش اسلام در رژیم شاه
پیام به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (اسلامی نبودن رژیم)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 4 م‍رداد ‭1356

زمان (قمری) : 9 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1397

مکان: نجف

شماره صفحه : 211

موضوع : عدم نقش اسلام در رژیم شاه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

پیام به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (اسلامی نبودن رژیم)

پیام

‏زمان: 4 مرداد 1356 / 9 شعبان 1397‏

‏مکان:  نجف ‏

‏موضوع: عدم نقش اسلام در رژیم شاه‏

‏مخاطب: اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏     مرقوم شریف واصل، نکته آنکه اینجانب خطاب به عموم نشریه دادم، علاقۀ خاص‏‎ ‎‏به وحدت و همبستگی عموم مسلمین و خصوصْ طبقۀ جوان و دانشمندان عزیز در‏‎ ‎‏خارج و داخل کشور بوده است. اینجانب از وفاداری انجمنهای اسلامی در خارج از‏‎ ‎‏کشور و از طبقۀ جوان داخل و خارج کشور در اهداف اسلامی که کفیل سعادت بشر در‏‎ ‎‏دنیا و آخرت و تا ابدیت است، متشکرم.‏

‏     نفاق مشتی اوباش و عمال اجانب نباید آقایان را در مقصد عالی خود سست کند و‏‎ ‎‏مسلماً نخواهد کرد. اسلام با این عناصر در طول تاریخ مواجه بوده، و طبقۀ منافقین از‏‎ ‎‏صدر اسلام تا کنون لکۀ ننگی بوده اند که خواسته اند مسلمانان حقیقی را از راه حق با حیله‏‎ ‎‏و تظاهر به اسلام باز دارند.‏

‏     هم اکنون در عصر ما تظاهر به اسلام برای محو احکام مترقی آن سرلوحۀ برنامۀ شاه‏‎ ‎‏ایران و دار و دستۀ منفعت پرست اوست؛ و مع الأسف این تظاهرات اسلام کُش، بهانه‏‎ ‎‏برای راحت طلبان سودجو است که می خواهند از زیر بار مسئولیت فرار کنند؛ غافل از‏‎ ‎‏آنکه کید آنها از نظر خداوند تعالی و بندگان بیدار متعهد مخفی نیست، با تظاهر به اسلام،‏‎ ‎‏احکام اسلام را یکی پس از دیگری پایمال می کند؛ تاریخ پرافتخار اسلام را محو و به‏‎ ‎‏جای آن تاریخ ننگین ستمکاران و جباران را جایگزین می کند؛ در ایران تظاهر به اسلام‏‎ ‎‏می کند و در مصاحبۀ خارجی می گوید مذهب هیچ نقشی در دولت ندارد! با سرِکار بودن‏

‏این عنصر ناپاک باید مذهب نقشی نداشته باشد. اگر مذهب نقشی داشت کاخهای این‏‎ ‎‏عناصر چپاولچی را به سر آنها خراب می کرد؛ اگر مذهب نقشی داشت این رژیم فاسد‏‎ ‎‏خیانتکار به ملت و اسلام را برمی چید. اسلام در دولت تو نقشی ندارد که تمام مخازن‏‎ ‎‏کشور را در اختیار دشمنان اسلام گذاشته ای برای چند روز زندگی ننگین؛ مذهب نقشی‏‎ ‎‏ندارد که از یک طرف کاخهای آسمانخراش مشتی مفتخوار و در کنار آن کوخهای‏‎ ‎‏محقر مساکین و فقرا و مؤمنین است؛ مذهب نقشی ندارد که علمای محترم آن در حبس و‏‎ ‎‏شکنجه به سر می برند و فرزندان اسلام چه دانشگاهی و چه دانشجویان علوم اسلامی‏‎ ‎‏مورد هَتْک و لَطْم و شکنجه واقع می شوند؛ اگر مذهب نقشی داشت به مثل بستگان‏‎ ‎‏هیچکارۀ تو مجال نمی داد که سلب آزادی از دوشیزگان دانشگاه و سایر مدارس کند؛ اگر‏‎ ‎‏اسلام نقشی داشت به مثل شماها مجال نمی داد که زمزمۀ تغییر تعطیل جمعۀ مسلمین به‏‎ ‎‏تعطیل مسیحیان شود، به عذر سودجویی.‏

‏     تمام مصیبتهای ما این است که در حکومت تو، مذهب و اسلام نقشی ندارد.‏‎ ‎‏سرچشمۀ تمام مفاسد همین است: سلب استقلال کشور و به صورت مستعمره در آمدن‏‎ ‎‏آن، اختناق همه جانبه و گسترده در کشور، انباشته شدن زندانها از مردم آزاده، فقدان‏‎ ‎‏وسایل اولیۀ زندگی، چپاول رفتن مخازن کشور، قبضه نمودن اسرائیل بازار را و مجال‏‎ ‎‏ندادن به بازرگانان غیر یهود، همه و همه از آن است که مذهب در نزد شاه و دولت او‏‎ ‎‏نقشی ندارد.‏

‏     اکنون وظیفۀ شما طبقۀ روشنفکر و جوان، و سایر طبقات ملت از هر نوع و در هر شغل‏‎ ‎‏آن است که کوشش کنید که مذهب نقشی پیدا کند. با وحدت کلمه و کنار گذاشتن‏‎ ‎‏اختلافات موسمی و مبارزات منفی، و در موقعش مثبت، می توان مذهب را صاحب نقش‏‎ ‎‏کرد و مشتی محکم به دهان یاوه سرایان زد. از خداوند تعالی اصلاح امور مسلمین و‏‎ ‎‏توفیق خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را خواهانم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏9 شهر شعبان المعظم 97‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎