آن چیزی که می خواهم عرض کنم این است که ما و شما پیروان مکتبی هستیم که‏‎ ‎‏آن مکتب، ائمۀ هدی ـ علیهم السلام ـ جریان دهندۀ او بودند بعد از رسول خدا،‏‎ ‎‏و حضرت رضا ـ سلام الله علیه ـ که مهمان ما ایرانیها هست و ما مفتخریم به اینکه‏‎ ‎‏زیر سایۀ ایشان هستیم، مجری این بودند.‏

ماها پیروان آنها هستیم و پیروان آنها باید لااقل یک پرتوی از آن چیزی که آن ها‏‎ ‎‏داشتند تحصیل کنند و دقت کنند و کوشش کنند که تحصیل بکنند. آنها تمام عمر‏‎ ‎‏خودشان را صرف کردند برای اسلام.‏

تاریخ، از پیغمبر اسلام آن طور نقل می کند، از ائمۀ هدی هم نقل می کند که اینها‏‎ ‎‏دائماً مشغول مجاهده بودند. علاوه بر آن مجاهدات معنوی که فوق طاقت ماهاست،‏‎ ‎‏مشغول مجاهده بودند برای تحکیم مبانی اسلام و کوتاه کردن دست کسانی که به ملتها‏‎ ‎‏ظلم می کنند، منتها هر کدام به آن مقداری که آن وقت قدرت داشتند. و مع الأسف،‏ نگذاشتند که آن قدرتی که باید، برای آنها حاصل بشود تا ما طعم او را بچشیم و بتوانیم‏‎ ‎‏تبعیت کنیم. ‏

صحیفه امام، ج۲۰، ص:۷۶

. انتهای پیام /*