روز عید غدیر روزی است که پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه وآله و سلم ـ تکلیف‏‎ ‎‏حکومت را معیّن فرمود و الگوی حکومت اسلامی را تا آخر تعیین فرمود که حکومت‏‎ ‎‏اسلام نمونه اش عبارت از یک همچو شخصیتی است که در همۀ جهاتْ مهذّب، در همۀ‏‎ ‎‏جهات معجزه است. و البته پیغمبر اکرم این را می دانستند که به تمام معنی کسی مثل‏‎ ‎‏حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ نمی تواند باشد لکن نمونه را که باید نزدیک به یک همچو‏‎ ‎‏وضعی باشد از حکومتها، تا آخر تعیین فرمودند؛ چنانچه حضرت امیر خودش هم‏‎ ‎‏برنامه اش را در آن «عهدنامۀ مالک اشتر»‏ بیان فرموده است که حکومت و آن‏‎ ‎‎ ‎‏اشخاصی که از طرف ایشان حاکم بر بلاد بودند تکلیفشان در همۀ جهات چه هست.‏

صحیفه امام، ج۵، ص:۲۸

. انتهای پیام /*