بارالها، اسرای ما اسیر‏‎ ‎‏جانی ترین دژخیم زمان می باشند. مقاومت آنها دنیا را شگفت زده کرده است هرچه زودتر‏‎ ‎‏آنها را برای خدمت به تو و بندگانت آزاد فرما.

«صحیفه امام، جلد ۱۸، صفحه ۳۴۷»

. انتهای پیام /*