کدام افتخار بالاتر و والاتر از اینکه امریکا با همه ادعاهایش و همه ساز و برگهای جنگی‌اش و آنهمه دولتهای سرسپرده‌اش و به دست داشتن ثروتهای بی‌پایانِ ملتهای مظلوم عقب افتاده و در دست داشتن تمام رسانه‌های گروهی، در مقابل ملت غیور ایران و کشور حضرت بقیة الله  ارواحنا لمقدمه الفداءآنچنان وامانده و رسوا شده است که نمی‌داند به که متوسل شود.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۳۹۹

. انتهای پیام /*