شعرا در اشعارشان قضایای این انقلاب را‏‎ ‎‏منعکس کنند؛ اگر توانستند در مجامع عمومی و اگر نتوانستند حتی در مجامع خصوصی‏‎ ‎‏هم محفوظ بماند برای نسلهای آتیه ای که فرزندانشان الآن بعضیشان از کوچولوهایی که‏‎ ‎‏در 22 بهمن متولد شده اند، و آنهایی که در طول تاریخ می آیند. باید مردم را، مردم‏‎ ‎‏جهان را، مستضعفان جهان را آگاه کنید.

صحیفه امام، ج۱۷، ص:۳۰۹ 

. انتهای پیام /*