روابط ما با جامعۀ غرب؛ یک روابط عادلانه است که نه زیر فشار ظلم آنها خواهیم‏‎ ‎‏رفت و نه ظلمی بر آنها روا خواهیم داشت. ما با آنها به طور احترام متقابل رفتار خواهیم‏‎ ‎‏کرد.

صحیفه امام، ج ۳، ص:۵۱۵


. انتهای پیام /*