من از همۀ شما دوستان و از همۀ ملت‏‎ ‎‏ایران می خواهم که حفظ کنند آرامش خودشان را. اگر فرضاً هم کسانی باشند که برای‏‎ ‎‏بعضی کارها بخواهند اختلاف بیندازند، شماها با عقل و تدبیر حفظ کنید آرامش را.‏‎ ‎‏نگذارید در یک همچو موقعی که ما احتیاج به آرامش داریم خدای نخواسته اختلاف‏‎ ‎‏پیدا بشود. شما از مرکزی آمدید که آن مرکز، مرکز حقیقت اسلام است. و شما می دانید‏‎ ‎‏که حضرت رضا ـ سلام الله علیه ـ در آن ابتلائاتی که داشت و در آن مصیبتهای معنوی که‏‎ ‎‏برایش وارد می شد، بدون اینکه یک اختلافی ایجاد کند، با آرامش، راه خودش را به‏‎ ‎‏پیش می برد. مقید بود به اینکه آرامش ملت را حفظ کند.

صحیفه امام جلد ۱۳ ص ۴۲۷

. انتهای پیام /*