ماها باید خودمان را بسازیم یعنی توجه کنیم به اینکه بزرگهای ما ـ پیشواهای ما ـ چه‏‎ ‎‏کرده اند، برای اسلام چه کرده اند، برای مسلمین چه کرده اند، چه می خواستند بکنند.‏‎ ‎‏پیغمبر اکرم که سیزده سال در مکه رنج کشید، حبس بود، زجر کشید، توهین شد، هزار‏‎ ‎‏جور بساط بود، در آنجا صبر کرد؛ صبر کرد و دعوت کرد اشخاصی را. بعد هم که‏ ‏ملاحظه فرمود که نمی شود در اینجا کار را پیش برد، هجرت کردند به مدینه.

صحیفه امام، ج ۵، ص:۱۶۵

. انتهای پیام /*