شما دیدید وقتی ملت خواست، شد. وقتی یک ملتی یک چیزی را می‌خواهد، می‌شود. خدا همراهش است. حالا هم که می‌گویند ما نمی‌توانیم مثلًا خودکفا بشویم. نخیر، می‌توانیم و باید همت کنیم و بشویم.

صحیفه امام، جلد ۱۰، صفحه ۴۴۴

. انتهای پیام /*