گرچه واقعه، غیر‏‎ ‎‏مترقبه و ناگهان واقع شد لکن ـ له الحمد ـ امانت به دست صاحبش سپرده شد و در جوار‏‎ ‎‏جدش آرامید. و امید است که با سلامت روح و غیرآلودۀ به دنیا رفته باشد. بحمدالله ‏‎ ‎‏تعالی، فرزندان اسلام برای پایداری راه حق فراوان و موجودند؛ و امید است با بیداری از‏‎ ‎‏غفلتهای گذشته جبران نقایص شود و راه حق هرچه بیشتر روشن، و عدالت اسلامی‏‎ ‎‏برقرار گردد.

صحیفه امام، ج ۳، ص:۲۵۳

. انتهای پیام /*