ای مردم! ای عالَم! بدانید ملت ما مخالف است با پیمان با اسرائیل. این ملت ما نیست. ‎‏این روحانیت ما نیست. دین ما اقتضا می‏کند که با دشمن اسلام موافقت نکنیم. قرآن ما‏‎‎‏اقتضا می کند که با دشمن اسلام هم پیوند نشویم در مقابل صف مسلمین.

صحیفه امام  جلد ۱ صفحه ۳۰۰

. انتهای پیام /*