ما با مسلمین اهل تسنن یکی هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم. اگر کسی‏‎ ‎‏کلامی بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمان ها بشود، بدانید که یا جاهل هستند یا از کسانی‏‎ ‎‏هستند که می خواهند بین مسلمانان اختلاف بیندازند. قضیۀ شیعه و سنی اصلاً در کار‏‎ ‎‏نیست، ما همه با هم برادریم.

صحیفه امام، ج ۶، ص:۱۳۳

. انتهای پیام /*