آقایان مؤمنین مجازند که وجوه خودشان را به حضرت‏‎ ‎‏حجت الاسلام والمسلمین آقای پسندیده اخوی معظم اینجانب برسانند. دست ایشان‏‎ ‎‏دست اینجانب و مُهر و امضای ایشان به منزلۀ مُهر و امضای اینجانب است.

صحیفه امام، ج ۳، ص:۶۴

. انتهای پیام /*