‏امام یک روز دربارۀ استاد عرفانشان، مرحوم آیت الله شاه آبادی ـ رضوان الله علیه ـ فرمودند: «مرحوم آقای شاه آبادی لطیفه ای ربانی بود». ‏

‏امام جنبه های عرفانی، یعنی مسائل معنوی و خداشناسی را از این استاد گرفتند.

آیت الله محمد امامی کاشانی

برداشت هایی از سیره امام جلد ۵ ص ۹

. انتهای پیام /*