ومن از همۀ ارتش،‏‎ ‎‏چه نیروهای هوایی، چه نیروهای زمینی، وچه نیروهای دیگر، دریایی، از همۀ قوای‏‎ ‎‏مسلح، همیشه پشتیبانی کرده ام و می کنم واز قول ملت هم همین عمل را انجام داده و‏‎ ‎‏می دهم و شما را سزاوار این می دانم که ملت همه پشت سر شما وپشتیبان شماها باشند.‏‎ ‎‏ومن امیدوارم که این پیوند محفوظ باشد.

صخیفه امام جلد ۱۴ ص ۲۶۵

. انتهای پیام /*