سلام بر عزیزان ما که در راه عزت اسلام و عظمت کشور اسلامی بپاخاستید و در راه‏‎ ‎‏دفاع از میهن، معلول و مجروح شُدید؛ و برای خودتان مایۀ افتخار و برای ملت بزرگتان،‏‎ ‎‏هم مایۀ تأسف و تأثر و هم سربلندی شُدید. درود بر شما معلولان و مصدومان که اعضا و‏‎ ‎‏سلامت خود را در راه اعتلای قرآن کریم از دست دادید. ملت شریف و اسلام بزرگ‏‎ ‎‏هیچ گاه شما عزیزان را از یاد نمی برد. 

صحیفه امام، ج ۱۱، ص:۴۸۳

. انتهای پیام /*