‏‏آقایان می دانید که دانشگاه یک کشوری اگر اصلاح بشود آن کشور اصلاح می شود؛‏‎ ‎‏برای اینکه آنکه در رأس امور اجرایی یا تقنین یا قضاوت یا اینطور چیزها واقع می شود‏‎ ‎‏دانشگاهیها هستند و روحانیین و با اصلاح این دانشگاه امور کشور اصلاح می شود و با‏‎ ‎‏انحراف دانشگاه، کشور منحرف می شود.

صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۴۲۹

. انتهای پیام /*